ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของสารเคมีต่อปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำได้ในถึงมือยางธรรมชาติ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของสารเคมีต่อปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำได้ในถึงมือยางธรรมชาติ
นักวิจัย : ชมพูนุท ลิขิตสุวรรณกูล
คำค้น : SOLUBLE PROTEIN , GLOVES , LATEX
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544001596
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โปรตีนที่ละลายน้ำได้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้ถุงมือยางธรรมชาติเกิดอาการแพ้ จากการทดลองขั้นต้นพบว่าปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำได้จากน้ำยางข้นมีค่า115.98 ไมโครกรัม/กรัมยาง สำหรับปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำได้จากน้ำยางผสมสารเคมีมีค่าสูงถึง 996.40 ไมโครกรัม/กรัมยาง ดังนั้นสารเคมีที่เติมลงในน้ำยางข้นตามสูตรการผลิตถุงมือยางธรรมชาติมีผลทำให้ปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำได้มีค่าสูงขึ้น งานวิจัยนี้ศึกษาผลของสารเคมี 4 ชนิด ได้แก่ ZDEC SDBC Wingstay L และ KOHจากการศึกษาพบว่า KOH และ SDBC มีผลทำให้ปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำได้เพิ่มขึ้นสำหรับ ZDEC และ Wingstay L ไม่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำได้ ระยะเวลาในการบ่มน้ำยางผสมสารเคมีที่เพิ่มขึ้นมีผลทำให้ปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำได้สูงขึ้นเนื่องจากเป็นการเพิ่มระยะเวลาในการไฮโดรไลซิสของโปรตีน

บรรณานุกรม :
ชมพูนุท ลิขิตสุวรรณกูล . (2544). ผลของสารเคมีต่อปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำได้ในถึงมือยางธรรมชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชมพูนุท ลิขิตสุวรรณกูล . 2544. "ผลของสารเคมีต่อปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำได้ในถึงมือยางธรรมชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชมพูนุท ลิขิตสุวรรณกูล . "ผลของสารเคมีต่อปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำได้ในถึงมือยางธรรมชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
ชมพูนุท ลิขิตสุวรรณกูล . ผลของสารเคมีต่อปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำได้ในถึงมือยางธรรมชาติ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.