ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เงื่อนไขที่เพียงพอบางประการสำหรับแนววิถีที่เป็นวัฏจักรที่คล้ายคลึงกับปัญหา3x + 1 ใน 2 มิติ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เงื่อนไขที่เพียงพอบางประการสำหรับแนววิถีที่เป็นวัฏจักรที่คล้ายคลึงกับปัญหา3x + 1 ใน 2 มิติ
นักวิจัย : อุมารินทร์ ปิ่นตบแต่ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544001579
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัญหา 3x+1 เป็นปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของการดำเนินการซ้ำของฟังก์ชันซึ่งนิยามโดย (3x+1)/2 เมื่อ x เป็นจำนวนคี่ ~iT(x)~i= x/2 เมื่อ x เป็นจำนวนคู่ข้อความคาดการณ์ 3x+1 กล่าวว่า ถ้าเริ่มต้นจากจำนวนเต็มบวก (+,a) ใด ๆ ดำเนินการส่งด้วยฟังก์ชันข้างต้นซ้ำ ๆ กันในที่สุดจะได้ค่าเป็น 1 ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เราจะขยายการศึกษาปัญหาดังกล่าวดังนี้ ให้ Z* เป็นเซตของ ~ik~i 0 จำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบทั้งหมด ให้ ~ik~i เป็นจำนวนเฉพาะคงที่และ ~iD~i= 0 ~ik~I ~iD('-1)(+,a) เมื่อ ~iD('-1)(+,a)~i(+,ฮ)Z('2)(,*) ~iT(+,a)~i = ~iA(+,a)~i+~i(+,b)~i เมื่อ ~iD('-1)(+,a)~i(+, )Z('2)(,*) ผลการวิจัยที่รายงานในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เกี่ยวกับการยืนยันว่าแนววิถี <~i(+,a),T((+,a)), T('2) ((+,a)),...> จะเป็นวัฏจักรหรือไม่ เราพิสูจน์ว่าสำหรับเมตริกซ์ ~iA~iบางรูปแบบแนววิถีไม่เป็นวัฏจักรไม่ว่าจะเลือก ~i(+,b)(+,ฮ)Z('2)(,*) เป็นค่าใดก็ตามและสำหรับเมตริกซ์ ~iA~i บางรูปแบบค่าของ ~i(+,b)~i ที่กำหนดให้จะรับประกันได้ว่าแนววิถีจะเป็นวัฏจักร CYCLIC TRAJECTORY / 3~ix~i+1 PROBLEM

บรรณานุกรม :
อุมารินทร์ ปิ่นตบแต่ง . (2544). เงื่อนไขที่เพียงพอบางประการสำหรับแนววิถีที่เป็นวัฏจักรที่คล้ายคลึงกับปัญหา3x + 1 ใน 2 มิติ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อุมารินทร์ ปิ่นตบแต่ง . 2544. "เงื่อนไขที่เพียงพอบางประการสำหรับแนววิถีที่เป็นวัฏจักรที่คล้ายคลึงกับปัญหา3x + 1 ใน 2 มิติ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อุมารินทร์ ปิ่นตบแต่ง . "เงื่อนไขที่เพียงพอบางประการสำหรับแนววิถีที่เป็นวัฏจักรที่คล้ายคลึงกับปัญหา3x + 1 ใน 2 มิติ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
อุมารินทร์ ปิ่นตบแต่ง . เงื่อนไขที่เพียงพอบางประการสำหรับแนววิถีที่เป็นวัฏจักรที่คล้ายคลึงกับปัญหา3x + 1 ใน 2 มิติ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.