ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับบริเวณศูนย์กลางธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับบริเวณศูนย์กลางธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งของกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : อุดม อัศวชัยพร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544001174
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์บริเวณศูนย์กลางธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของกรุงเทพมหานคร ได้มีการสำรวจภาคสนามเพื่อทำแผนที่ร้านค้า พร้อมกับเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับร้านค้าในพื้นที่ศึกษา ในการเผยแพร่ผ่านทางเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บได้สร้างเว็บไซต์ชื่อ Yaowaraj VSM โดยใช้เทคโนโลยี Active CGM เทคโนโลยีนี้ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ข้อมูลจากฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จะถูกแปลงเป็นวัตถุแผนที่ (Map Objects) และประมวลผลที่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เว็บไซต์นี้เปรียบเสมือนศูนย์การค้าซึ่งผู้ใช้สามารถเห็นตำแหน่งที่ตั้งและสืบค้นข้อมูลร้านค้าจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสืบค้นทำได้ 2 แบบคือ การสอบถามจากแผนที่และการสอบถามจากรายการชื่อร้านค้า นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเปิดเว็บไซต์ของร้านค้าสมาชิกแต่ละร้าน เพื่อศึกษารายละเอียด รวมทั้งติดต่อกับร้านค้าโดยตรงเพื่อซื้อสินค้าที่ต้องการ

บรรณานุกรม :
อุดม อัศวชัยพร . (2544). ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับบริเวณศูนย์กลางธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งของกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อุดม อัศวชัยพร . 2544. "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับบริเวณศูนย์กลางธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งของกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อุดม อัศวชัยพร . "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับบริเวณศูนย์กลางธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งของกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
อุดม อัศวชัยพร . ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับบริเวณศูนย์กลางธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งของกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.