ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับบริการทางนันทนการในเขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับบริการทางนันทนการในเขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
นักวิจัย : วรวิทย์ ธนการพาณิช
คำค้น : WWW , GIS , NETWORK ANALYSIS , INTERNET
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544001167
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่สร้างฐานข้อมูลโครงข่ายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) เกี่ยวกับแหล่งบริการทางนันทนาการในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยที่ผู้ใช้สามารถสอบถามเส้นทางผ่านเวิลด์ไวด์เว็บได้ การดำเนินงานแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก ได้แก่ การสร้างฐานข้อมูล GIS สำหรับแผนที่และข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแหล่งนันทนาการในพื้นที่ศึกษา ขั้นตอนที่สอง พัฒนาฐานข้อมูลโครงข่ายจากฐานข้อมูล GIS มาตรฐาน แลทำการวิเคราะห์เพื่อกำหนดเส้นทางที่สั้นที่สุด ขั้นตอนที่สาม สร้างการเชื่อมประสานระหว่างฐานข้อมูล GIS กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเตรียมแฟ้ม asp ซึ่งเว็บบราวเซอร์สามารถเข้าใจได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ Geomedia Web Map

บรรณานุกรม :
วรวิทย์ ธนการพาณิช . (2544). ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับบริการทางนันทนการในเขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วรวิทย์ ธนการพาณิช . 2544. "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับบริการทางนันทนการในเขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วรวิทย์ ธนการพาณิช . "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับบริการทางนันทนการในเขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
วรวิทย์ ธนการพาณิช . ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับบริการทางนันทนการในเขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.