ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกระจายความเค้นภายหลังการดึงฟันหน้าด้วยเครื่องมือเอดจ์ไวส์ทางด้านใกล้ริมฝีปาก และทางด้านใกล้ลิ้น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกระจายความเค้นภายหลังการดึงฟันหน้าด้วยเครื่องมือเอดจ์ไวส์ทางด้านใกล้ริมฝีปาก และทางด้านใกล้ลิ้น
นักวิจัย : วลีรัชฎ์ บุญโสธรสถิตย์
คำค้น : EDGEWISE LABIAL APPLIANCE , EDGEWISE LINGUAL APPLIANCE , STRESS PATTERN , PHOTOELASTIC TECHNIC , ANTERIOR RETRACTION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544000795
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ เพื่อเปรียบเทียบการกระจายความเค้นบริเวณรากฟันหน้าและฟันกรามซี่ที่หนึ่งในขากรรไกรบน จากการดึงฟันหน้า ด้วยลวดทีลูปคอนแทรกชันอาร์ช ร่วมกับเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นทางด้านใกล้ริมฝีปากและทางด้านใกล้ลิ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นลวดทีลูปคอนแทรกชันอาร์ชที่ใช้กับเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นทางด้านใกล้ริมฝีปาก และลวดทีลูปคอนแทรกชันอาร์ชที่ใช้กับเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นทางด้านใกล้ลิ้น การกระจายความเค้นศึกษาโดยวิธีโฟโตอีลาสติกกึ่งสามมิติ ในแบบจำลองฟันของขากรรไกบน ซึ่งถอนฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่งไป ประกอบด้วยฟันตัดซี่กลาง ฟันตัดซี่ข้าง ฟันเขี้ยว ฟันกรามน้อยซี่ที่สอง ทั้งซ้ายและขวา ฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งฟันกรามแท้ซี่ที่สองข้างขวา ผลการวิจัยสรุปว่า เมื่อใช้แรงดึงฟันหน้าขนาดเท่ากัน เครื่องมือจัดฟันทั้งสองชนิดทำให้เกิดการกระจายความเค้นแตกต่างกัน บริเวณฟันหน้าเครื่องมือเอดจ์ไวส์ทางด้านใกล้ริมฝีปากทำให้เกิดแรงดึงที่ชัดเจนมากกว่าเครื่องมือเอดจ์ไวส์ทางด้านใกล้ลิ้น และทำให้ฟันหน้าเคลื่อนที่เกือบเป็นแบบบอดิลี ในขณะที่เครื่องมือเอดจ์ไวจ์ทางด้านใกล้ลิ้นทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบทิปปิงโดยตัวฟันเคลื่อนไปทางด้านไกลกลางและรากฟันเคลื่อนไปทางด้านใกล้กลาง และไม่พบแรงดึงที่ชัดเจน ลักษณะดังกล่าวเริ่มปรากฏเมื่อให้แรงดึงฟันตั้งแต่ 100 กรัม เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นทางด้านใกล้ริมฝีปากทำให้ฟันหน้าเคลื่อนที่แบบทิปปิงไปทางด้านไกลกลาง รวมทั้งเกิดแรงดึงที่ชัดเจนส่วนเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นทางด้านใกล้ลิ้นทำให้ฟันหน้าเคลื่อนที่แบบทิปปิง บริเวณฟันกรามพบว่า เครื่องมือจัดฟันทางด้านใกล้ริมฝีปากทำให้เกิดการกระจายความเค้นได้ไม่ดีเท่าเครื่องมือจัดฟันทางด้านใกล้ลิ้น โดยทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบทิปปิงของตัวฟันไปทางด้านใกล้กลางและรากฟันไปทางด้านไกลกลาง และมีแรงกดในแนวดิ่งในขณะที่เครื่องมือจัดฟันทางด้านใกล้ลิ้นทำให้เกิดการเคลื่อนฟันเข้าใกล้ความเป็นบอดิลีมากกว่า และไม่พบแรงกดในแนวดิ่งที่ชัดเจน การเคลื่อนที่แบบทิปปิงด้วยเครื่องมือทั้งสองเกิดขึ้นตั้งแต่ที่ขนาดแรง 100 กรัม

บรรณานุกรม :
วลีรัชฎ์ บุญโสธรสถิตย์ . (2544). การกระจายความเค้นภายหลังการดึงฟันหน้าด้วยเครื่องมือเอดจ์ไวส์ทางด้านใกล้ริมฝีปาก และทางด้านใกล้ลิ้น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วลีรัชฎ์ บุญโสธรสถิตย์ . 2544. "การกระจายความเค้นภายหลังการดึงฟันหน้าด้วยเครื่องมือเอดจ์ไวส์ทางด้านใกล้ริมฝีปาก และทางด้านใกล้ลิ้น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วลีรัชฎ์ บุญโสธรสถิตย์ . "การกระจายความเค้นภายหลังการดึงฟันหน้าด้วยเครื่องมือเอดจ์ไวส์ทางด้านใกล้ริมฝีปาก และทางด้านใกล้ลิ้น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
วลีรัชฎ์ บุญโสธรสถิตย์ . การกระจายความเค้นภายหลังการดึงฟันหน้าด้วยเครื่องมือเอดจ์ไวส์ทางด้านใกล้ริมฝีปาก และทางด้านใกล้ลิ้น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.