ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและสร้างหม้อแปลงทดสอบขนาด 300 kV 300 kVA

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและสร้างหม้อแปลงทดสอบขนาด 300 kV 300 kVA
นักวิจัย : พีรวุฒิ ยุทธโกวิท
คำค้น : TESTING TRANSFORMER
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544000199
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอผลการศึกษาการออกแบบและสร้างหม้อแปลงทดสอบที่มีขดลวด3 ชุด ขนาด 300 kV 300 kVA 50 Hz ชนิดจุ่มน้ำมันแบบตัวถังเป็นเหล็กต่อลงดิน ปลอกฉนวนนำสายทำด้วยใยแก้วหุ้มด้วยครีบฉนวนยางซิลิโคน ใช้กระดาษเทอร์โมพอกช์ (Thermopoxpaper) และกระดาษอัด (Transformer board) เป็นฉนวนคั่นระหว่างขดลวดกับแกนเหล็กของหม้อแปลง ใช้น้ำมันหม้อแปลง (Mineral oil) เป็นฉนวนแทรกซึมและระบายความร้อน วิทยานิพนธ์ได้กล่าวถึงเงื่อนไขการออกแบบอธิบายการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์สนามไฟฟ้าเพื่อการออกแบบฉนวนในส่วนต่างๆ ของหม้อแปลงให้รายละเอียดในส่วนประกอบและโครงสร้างและทำการทดสอบตามมาตรฐาน IEC

บรรณานุกรม :
พีรวุฒิ ยุทธโกวิท . (2544). การออกแบบและสร้างหม้อแปลงทดสอบขนาด 300 kV 300 kVA.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พีรวุฒิ ยุทธโกวิท . 2544. "การออกแบบและสร้างหม้อแปลงทดสอบขนาด 300 kV 300 kVA".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พีรวุฒิ ยุทธโกวิท . "การออกแบบและสร้างหม้อแปลงทดสอบขนาด 300 kV 300 kVA."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
พีรวุฒิ ยุทธโกวิท . การออกแบบและสร้างหม้อแปลงทดสอบขนาด 300 kV 300 kVA. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.