ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบเงินสดดิจิตอลไม่ระบุชื่อแบบตามรอยได้ชนิดออฟไลน์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบเงินสดดิจิตอลไม่ระบุชื่อแบบตามรอยได้ชนิดออฟไลน์
นักวิจัย : สุขุม เจียมชูโรจน์
คำค้น : CRYPTOGRAPHY , DIGITAL CASH , PRIVACY , TRACEABLE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544000169
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอต้นแบบระบบเงินสดดิจิตอลไม่ระบุชื่อแบบตามรอยได้ชนิดออฟไลน์ ระบบนี้จัดเป็นระบบการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบ token-based ระบบหนึ่งทำงานด้วยซอฟต์แวร์ล้วน และเป็นระบบแบบออฟไลน์ ระบบนี้จะมีคุณสมบัติพื้นฐานของระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล และที่สำคัญคือให้ความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ระบบจะสามารถตามรอยผู้ทุจริตได้เมื่อเกิดการใช้เงินสดดิจิตอลซ้ำ วิทยาการเข้ารหัสลับถูกนำมาใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งความปลอดภัยและคุณสมบัติต่างๆ ของระบบ ซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยสองโปรแกรมด้วยกัน ในส่วนโปรแกรมของธนาคารจะมีฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการเก็บข้อความระบุตัวของผู้ใช้ และเก็บข้อมูลของเงินสดดิจิตอลที่ใช้แล้ว ในส่วนโปรแกรมของผู้ใช้จะมีฟังก์ชันเพื่อตอบสนองโพรโตคอลการไหลของเงิน ได้แก่ การซื้อเงิน การคืนเงิน การจ่าย/ทอนเงิน และการขึ้นเงิน เป็นต้น เวลาคำนวณในการทำงานของซอฟต์แวร์ขึ้นอยู่กับค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่กำหนดไว้เช่น จำนวนของใบสั่งเงินที่ปกปิดในขั้นตอนการซื้อเงิน, จำนวนคู่ของข้อความระบุตัว,ขนาดของข้อความระบุตัว และขนาดของกุญแจที่ใช้ในการเข้ารหัสลับ เป็นต้น

บรรณานุกรม :
สุขุม เจียมชูโรจน์ . (2544). การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบเงินสดดิจิตอลไม่ระบุชื่อแบบตามรอยได้ชนิดออฟไลน์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุขุม เจียมชูโรจน์ . 2544. "การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบเงินสดดิจิตอลไม่ระบุชื่อแบบตามรอยได้ชนิดออฟไลน์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุขุม เจียมชูโรจน์ . "การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบเงินสดดิจิตอลไม่ระบุชื่อแบบตามรอยได้ชนิดออฟไลน์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
สุขุม เจียมชูโรจน์ . การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบเงินสดดิจิตอลไม่ระบุชื่อแบบตามรอยได้ชนิดออฟไลน์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.