ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเกิดเซนซิไทเซชันของเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ที่ผ่านกระบวนการความร้อนเชิงกล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเกิดเซนซิไทเซชันของเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ที่ผ่านกระบวนการความร้อนเชิงกล
นักวิจัย : ภัทริศา พุ่มพฤกษ์
คำค้น : THERMOMECHANICAL PROCESSING , SENSITIZATION , INTERGRANULAR CORROSION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544000006
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ ปรับปรุงเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ให้มีความต้านทานต่อการเกิดเซนซิไทเซชันตามขอบเกรนโดยกระบวนการความร้อนเชิงกล สามารถทำได้โดยผ่านการอบที่อุณหภูมิ 900(+,ฐ)C ระยะเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นให้ความเครียดที่ 3%ตามด้วยการอบที่อุณหภูมิ 900(+,ฐ)C ระยะเวลา 3 นาทีอีกครั้ง ชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการความร้อนเชิงกลและถูกเซนซิไทเซชันเป็นเวลา 8 ชั่วโมงที่ 650(+,ฐ)C เมื่อนำไปทดสอบในสารละลายเฟอริกซัลเฟต-กรดซัลฟูริก สามารถเพิ่มประสิทธิภาพต้านทานการกัดกร่อนได้38% ถึงแม้ว่าสัดส่วนขอบเกรนชนิด Coincidence Site Lattice ไม่เปลี่ยนแปลง แต่กระบวนการความร้อนเชิงกลอาจส่งผลให้มีการปรับตัวที่บริเวณขอบเกรน โดยการศึกษาจากการแจกแจงการกระจายตัวของมุมการลาดเอียงของขอบเกรน พบว่าชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการความร้อนเชิงกลมีการจัดเรียงตัวที่เปลี่ยนไปโดยอยู่ในช่วง 20-40 องศา ซึ่งส่งผลให้เกิดการต้านทานการก่อตัวของโครเมียมคาร์ไบด์และทนทานต่อการกัดกร่อนบริเวณขอบเกรนในที่สุด เมื่อจำลองการผลิตกระบวนการความร้อนเชิงกลเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงของต้นทุน ปริมาณการผลิต และผลกำไร เปรียบเทียบกับกระบวนการผลิตของโรงงาน โดยคิดราคาจากการอ้างอิงประสิทธิภาพอัตราการสูญเสียน้ำหนักของเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดอื่น พบว่าเวลามาตรฐานการผลิตของกระบวนการความร้อนเชิงกลนานกว่าเป็นผลให้ขาดทุน และเพื่อให้ได้ผลกำไรในปีแรกเท่าเดิมได้ จำเป็นต้องลดเวลามาตรฐานการผลิตลงโดยการลดเวลารวมกระบวนการความร้อนเชิงกลลงและเพิ่มกำลังการผลิต

บรรณานุกรม :
ภัทริศา พุ่มพฤกษ์ . (2544). การเกิดเซนซิไทเซชันของเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ที่ผ่านกระบวนการความร้อนเชิงกล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ภัทริศา พุ่มพฤกษ์ . 2544. "การเกิดเซนซิไทเซชันของเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ที่ผ่านกระบวนการความร้อนเชิงกล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ภัทริศา พุ่มพฤกษ์ . "การเกิดเซนซิไทเซชันของเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ที่ผ่านกระบวนการความร้อนเชิงกล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
ภัทริศา พุ่มพฤกษ์ . การเกิดเซนซิไทเซชันของเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ที่ผ่านกระบวนการความร้อนเชิงกล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.