ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแตกร้าวเนื่องจากการคืบของเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ที่ผ่านกระบวนการความร้อนเชิงกล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแตกร้าวเนื่องจากการคืบของเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ที่ผ่านกระบวนการความร้อนเชิงกล
นักวิจัย : นริศรา สำอางกาย
คำค้น : THERMOMECHANICAL PROCESSING , CREEP FRACTURE , 304 STAINLESS STEEL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544000004
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ต้องการศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงโครงข่ายขอบเกรนต่อพฤติกรรมการคืบของเหล็กกล้าไร้สนิม 304 การปรับเปลี่ยนโครงข่ายขอบเกรนของเหล็กกล้าไร้สนิม 304(304AR) ทำได้โดยกระบวนการความร้อนเชิงกล โดยให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำไปรีดให้ความหนาลดลง 3 เปอร์เซ็นต์ แล้วนำไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาที เรียกเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ที่ผ่านกระบวนการความร้อนเชิงกลว่า 304TT กระบวนการดังกล่าวไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดโดยเฉลี่ยของเกรนและคุณลักษณะของขอบเกรนที่จำแนกโดยแบบจำลอง Coincidence-Site-Lattice(CSL) แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงการกระจายตัวทางสถิติของความลาดชันของขอบเกรน(Grain Boundary Inclination Distribution) และจากการศึกษาการเซนซิไทซ์ที่อุณหภูมิ650 องศาเซลเซียส 304TT มีความต้านต่อการเซนซิไทซ์บริเวณขอบเกรนมากกว่า 304AR ในการทดสอบการคืบแบบแรงดึงคงที่ที่ความเค้นเริ่มต้น 200 เมกกะปาสคาล อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส พบว่าการเซนซิไทซ์ทำให้ความต้านทานต่อการคืบของ 304AR ลดลงนั่นคือ อัตราการคืบต่ำสุดเพิ่มขึ้น และช่วงเวลาที่ชิ้นงานขาดสั้นลง แต่การเซนซิไทซ์มีผลต่อพฤติกรรมการคืบของ 304TT น้อยมาก เนื่องจาก 304TT มีความไวต่อการเซนซิไทซ์ต่ำกว่า 304AR ซึ่งเชื่อว่าการตกตะกอนของคาร์ไบด์ที่ขอบเกรนจะช่วยยับยั้งการเลื่อนของขอบเกรน แต่จะทำให้เกรนมีความแข็งแรงลดลงเนื่องจากการสูญหายไปของคาร์บอน ทำให้การเปลี่ยนรูปเกิดขึ้นภายในเกรน เห็นได้จากการยืดของเกรนหลังจากทดสอบการคืบนำไปสู่การแตกร้าวแบบผ่าเกรน

บรรณานุกรม :
นริศรา สำอางกาย . (2544). การแตกร้าวเนื่องจากการคืบของเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ที่ผ่านกระบวนการความร้อนเชิงกล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นริศรา สำอางกาย . 2544. "การแตกร้าวเนื่องจากการคืบของเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ที่ผ่านกระบวนการความร้อนเชิงกล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นริศรา สำอางกาย . "การแตกร้าวเนื่องจากการคืบของเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ที่ผ่านกระบวนการความร้อนเชิงกล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
นริศรา สำอางกาย . การแตกร้าวเนื่องจากการคืบของเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ที่ผ่านกระบวนการความร้อนเชิงกล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.