ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตัวชี้วัดของการเร่งอนุภาคพลังงานสูงจากเหตุการณ์ที่ดวงอาทิตย์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ตัวชี้วัดของการเร่งอนุภาคพลังงานสูงจากเหตุการณ์ที่ดวงอาทิตย์
นักวิจัย : เดวิด รูฟโฟโล
คำค้น : astrophysics , computer simulations , cosmic rays , space physics , turbulence , การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ , ความปั่นป่วน , ดาราศาสตร์ , ฟิสิกส์อวกาศ , รังสีคอสมิก
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=BRG4480010 , http://research.trf.or.th/node/296
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของโครงการได้แก่ : 1) การพัฒนาการจำแนกประชากรอนุภาคพลังงานสูงและการวิเคราะห์ข้อมลจากยานอวกาศเพื่อหาตัวชี้วัดที่ดีขึ้นสำหรับแหล่งและการเร่งของอนุภาคดังกล่าว และ 2) การพัฒนาแบบจำลองที่ดีขึ้นสำหรับการเร่งและการขนส่งอนุภาคพลังงานสูงที่มีประจุบริเวณคลื่นกระแทกแบบแมกนีโทไฮโดรไดแนติกหรือบริเวณการอัด เราได้ทำโครงการย่อยจำนวน 20 เรื่อง และฝึกฝนคนในประเทศไทยหรือให้มีส่วนร่วมในงานวิจัยจำนวน 20 คน โดยมีผลงานวิจัยสำคัญดังต่อไปนี้ ? เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ที่ดีขึ้นและอัตโนมัติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจากยานอวกาศหรือเครื่องตรวจวัดนิวตรอน ? ตัวชี้วัดเชิงเวลาที่แม่นยำสำหรับการเร่งอนุภาคพลังงานสูงจากเหตุการณ์ที่ดวงอาทิตย์ * ? ครั้งแรกที่มีการจำลองการขนส่งในมุมพิชของอนุภาคพลังงานสูงในคอขวดแม่เหล็กหรือวงสนามแม่เหล็กระหว่าง ดาวเคราะห์ * ? ครั้งแรกที่มีหลักฐานชัดเจนสำหรับการสะท้อนเชิงแม่เหล็กและอนุภาคพลังงานสูงระหว่างดาวเคราะห์ ? ความคืบหน้าในการตั้งสถานีตรวจวัดนิวตรอนในประเทศไทย ซึ่งจะให้ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับรังสีคอสมิก * ? การคำนวณสัดส่วนของสถานะประจุของธาตุต่างๆ สำหรับการกระจายตัวแบบแคปปาในความเร็วของอิเล็กตรอน ในพลาสมา เพื่อให้ตัวชี้วัดที่ดีขึ้นของพลาสมาที่เป็นแหล่ง ? การพัฒนาเทคนิคด้วยวิธีการเชิงทฤษฎีและการจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ เพื่อพยากรณ์เวลาที่จะเกิดผลกระทบเชิง “ สภาพอวกาศ “ ต่อกิจกรรมของมนุษย์ในอวกาศใกล้โลก * ? กรค้นพบประสิทธิภาพในการเร่งอนุภาคที่เพิ่มขึ้น จากการจำลองการเร่งอนุภาคพลังงานกลางที่คลื่นกระแทกใน สภาวะคงที่ เนื่องจาก “ พีคจากการสะท้อน “ ในฟลักส์ของอนุภาคใกล้คลื่นกระแทกหรือบริเวณการอัดที่แคบ * ? การคำนวณด้วยวิธีเชิงตัวเลขของจำนวนอนุภาคต่อพลังงาน จากการเร่งที่บริเวณทางอัดของของไหลในสภาวะคง ตัว * ? การคำนวณเชิงวิเคราะห์ของการแยกและการเดินสุ่มของเส้นสนามแม่เหล็กในอวกาศ ? งานวิจัยเชิงทฤษฎีและเชิงคำนวณเพื่ออธิบาย “ การตกหาย “ ของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์และการฟุ้ง อย่างรวดเร็วต่อไป * * วิธีการดังกล่าวควรจะประยุกต์ใช้ต่อในงานวิจัยในอนาคต ผลงานจากโครงการนี้ รวมถึงบทความในวารสารนานาชาติแนวนำ [ที่ตีพิมพ์แล้วหนึ่งเรื่อง ( IE 2.543 ) ที่ยอมรับตีพิมพ์หนึ่งเรื่อง ( IF 3.749 ) ที่ส่งแล้วหนึ่งเรื่อง และที่ร่างเสร็จแต่รอคำวิจารณ์จากผู้ร่วมงานหนึ่งเรื่อง ] การเสนอที่ประชุมนานาชาติ 13 เรื่อง วิทยานิพนธ์ 3 เรื่อง ( ป. เอก 1 และ ป.โท 2 ) และโครงการปีที่สี่ ( ป. ตรี ) 3 เรื่อง The overall goals of this project were two-fold: 1) To develop a classification of energetic particle populations accelerated by solar events, and analyze spacecraft data to obtain improved diagnostics of their origin and acceleration, and 2) to developed improved models of the acceleration and transport of energetic charged perticles near a magnetohydrodynamic shock or compression. We have worked on 20 lines of research and trained/involved 20 local participants. Highlights of our results : • improved, automated computer techniques for analyzing spacecraft or neutron monitor data. • Precise timing diagnostics of relativistic particle acceleration by solar events. * • First simulations of the pitch angle transport of energetic particles in an interplanetary magnetic bottleneck or magnetic loop. * • First detailed evidence of interplanetary magnetic mirroring of energetic particles. • Progress toward a neutron monitor station in Thailand, which will provide unique data on cosmic rays.* • Calculation of ionization fractions of various elements for a kappa distribution of the plasma electron velocity, to provide improved diagnostics of the source plasma. • Development of a technique, based on theory and computer simulations, for predicting the time of “ space weather “ effects on human activity in near – Earth space.* • Discovery of hardening ( increased acceleration efficiency ) in the simulated steady-state spectrum of shock acceleration at moderate particle energy, associated with a “ mirroring peak “ in the particle flux near a shock or narrow fluid compression.* • Computational determination of the steady-state spectrum of particle acceleration due to a fluid compression.* • Analytic calculations of the separation and random walk of magnetic field lines in space. • Theoretical and computational work to explain “ dropouts “ and subsequent rapid diffusion of solar energetic particles.* ? These approaches should be exploited further in future work. Output of the project includes articles in leading international journals [ one published ( IF 2.543 ) , one accepted ( IF 3.749 ) , one submitted , and one completely drafted for submission but awaiting comments from collaborators. ], 13 international conference presentations , 3 completed theses (1 ) Ph.D., 2 M.Sc. ) , and 3 completed B.Sc. senior project.

บรรณานุกรม :
เดวิด รูฟโฟโล . (2548). ตัวชี้วัดของการเร่งอนุภาคพลังงานสูงจากเหตุการณ์ที่ดวงอาทิตย์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เดวิด รูฟโฟโล . 2548. "ตัวชี้วัดของการเร่งอนุภาคพลังงานสูงจากเหตุการณ์ที่ดวงอาทิตย์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เดวิด รูฟโฟโล . "ตัวชี้วัดของการเร่งอนุภาคพลังงานสูงจากเหตุการณ์ที่ดวงอาทิตย์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
เดวิด รูฟโฟโล . ตัวชี้วัดของการเร่งอนุภาคพลังงานสูงจากเหตุการณ์ที่ดวงอาทิตย์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.