ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวัดค่า VaR ด้วยสมมติฐานตัวแบบ Student'st

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวัดค่า VaR ด้วยสมมติฐานตัวแบบ Student'st
นักวิจัย : ศุภชัย ศรีสุชาติ
คำค้น : การประเมินความเสี่ยง , การบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 26, 99 (ก.ค.-ก.ย. 2546) 22-35 , 0125-233x , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1020
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภชัย ศรีสุชาติ . (2546). การวัดค่า VaR ด้วยสมมติฐานตัวแบบ Student'st.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ศุภชัย ศรีสุชาติ . 2546. "การวัดค่า VaR ด้วยสมมติฐานตัวแบบ Student'st".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ศุภชัย ศรีสุชาติ . "การวัดค่า VaR ด้วยสมมติฐานตัวแบบ Student'st."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2546. Print.
ศุภชัย ศรีสุชาติ . การวัดค่า VaR ด้วยสมมติฐานตัวแบบ Student'st. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2546.