ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเมืองของการประชาพิจารณ์ : กรณีการแก้ไขความขัดแย้งโครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเมืองของการประชาพิจารณ์ : กรณีการแก้ไขความขัดแย้งโครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
นักวิจัย : ชลัท ประเทืองรัตนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082542001137
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความขัดแย้งโครงการศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรมเป็นประเด็นที่ตั้ง เจ้าของโครงการฯต้องการใช้พื้นที่ อ.ปลวกแดง เป็นที่ตั้งโครงการฯ ขณะที่ชาวบ้าน อ.ปลวกแดงส่วนใหญ่และฝ่ายคัดค้านไม่ต้องการ โครงการฯ ได้จัดทำประชาพิจารณ์เพื่อแก้ไขความขัดแย้ง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า การประชาพิจารณ์แก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้หรือไม่ ผลการศึกษาชี้ว่า การประชาพิจารณ์ไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้เนื่องจากหลังจากการทำประชาพิจารณ์แล้วความขัดแย้งยังดำรงอยู่ เหตุผลที่การประชาพิจารณ์ไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้เนื่องมาจากทั้งเจ้าของโครงการฯ และฝ่ายคัดค้านไม่มีความตั้งใจจริงในการใช้ประชาพิจารณ์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งยิ่งไปกว่านั้นการจัดประชาพิจารณาถูกนำมาใช้เมื่อความขัดแย้งขยายตัวไปมากแล้วและการดำเนินการยังไม่สอดคล้องกับหลักการที่ควรจะเป็น ความไม่ตั้งใจจริงของเจ้าของโครงการและฝ่ายคัดค้านมีสาเหตุมาจาก การมีส่วนร่วมต่ำและมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ประเด็นการมีส่วนร่วมต่ำคือการที่เจ้าของโครงการไม่ได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้าน อ.ปลวกแดงได้ร่วมตัดสินใจหาที่ตั้งโครงการฯ โดยขออนุญาตใช้พื้นที่จากสภาตำบลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและสภาจังหวัดระยองเท่านั้น ยิ่งกว่านั้นการประชาสัมพันธ์มีความล่าช้าและให้ข้อมูลข่าวสารไม่ครบถ้วนและเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีประเด็นผลประโยชน์ของทั้ง 2 ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องที่ดิน นอกจากที่กล่าวมา การมีจุดยืนที่ชัดเจนแล้วของทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายคัดค้านโครงการ นำไปสู่การจัดทำประชาพิจารณ์ที่ไม่ตรงตามหลักการที่ควรจะเป็นหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นหลักการไม่มีส่วนได้เสียของคณะกรรมการประชาพิจารณ์หลักการรับฟังก่อนการตัดสินใจ และหลักการรับฟังอย่างรอบด้าน

บรรณานุกรม :
ชลัท ประเทืองรัตนา . (2542). การเมืองของการประชาพิจารณ์ : กรณีการแก้ไขความขัดแย้งโครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชลัท ประเทืองรัตนา . 2542. "การเมืองของการประชาพิจารณ์ : กรณีการแก้ไขความขัดแย้งโครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชลัท ประเทืองรัตนา . "การเมืองของการประชาพิจารณ์ : กรณีการแก้ไขความขัดแย้งโครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
ชลัท ประเทืองรัตนา . การเมืองของการประชาพิจารณ์ : กรณีการแก้ไขความขัดแย้งโครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.