ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัฒนธรรมองค์กรสถาบันอุดมศึกษา

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วัฒนธรรมองค์กรสถาบันอุดมศึกษา
นักวิจัย : อาณัติ ลีมัคเดช
คำค้น : การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 26, 98 (เม.ย.-มิ.ย. 2546) 19-40 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อาณัติ ลีมัคเดช . (2546). วัฒนธรรมองค์กรสถาบันอุดมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
อาณัติ ลีมัคเดช . 2546. "วัฒนธรรมองค์กรสถาบันอุดมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
อาณัติ ลีมัคเดช . "วัฒนธรรมองค์กรสถาบันอุดมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2546. Print.
อาณัติ ลีมัคเดช . วัฒนธรรมองค์กรสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2546.