ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาร้านโชวห่วยและร้านสะดวกซื้อรายย่อยกับแนวทางแก้ไข

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาร้านโชวห่วยและร้านสะดวกซื้อรายย่อยกับแนวทางแก้ไข
นักวิจัย : วิทวัส รุ่งเรืองผล
คำค้น : การขายปลีก , พฤติกรรมผู้บริโภค , ร้านค้าสะดวกซื้อ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 26, 97 (ม.ค.-มี.ค. 2546) 15-30 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิทวัส รุ่งเรืองผล . (2546). ปัญหาร้านโชวห่วยและร้านสะดวกซื้อรายย่อยกับแนวทางแก้ไข.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
วิทวัส รุ่งเรืองผล . 2546. "ปัญหาร้านโชวห่วยและร้านสะดวกซื้อรายย่อยกับแนวทางแก้ไข".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
วิทวัส รุ่งเรืองผล . "ปัญหาร้านโชวห่วยและร้านสะดวกซื้อรายย่อยกับแนวทางแก้ไข."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2546. Print.
วิทวัส รุ่งเรืองผล . ปัญหาร้านโชวห่วยและร้านสะดวกซื้อรายย่อยกับแนวทางแก้ไข. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2546.