ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวคิดและข้อเสนอแนะการพัฒนาสื่อการเรียนผ่านเว็บสำหรับวิชาการบริหารการผลิตและปฏิบัติการ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวคิดและข้อเสนอแนะการพัฒนาสื่อการเรียนผ่านเว็บสำหรับวิชาการบริหารการผลิตและปฏิบัติการ
นักวิจัย : ศากุน บุญอิต
คำค้น : การบริหารงานผลิต , การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 25,93 (ม.ค.-มี.ค. 2545) 69-78 , 0125-233X , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1000
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศากุน บุญอิต . (2545). แนวคิดและข้อเสนอแนะการพัฒนาสื่อการเรียนผ่านเว็บสำหรับวิชาการบริหารการผลิตและปฏิบัติการ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ศากุน บุญอิต . 2545. "แนวคิดและข้อเสนอแนะการพัฒนาสื่อการเรียนผ่านเว็บสำหรับวิชาการบริหารการผลิตและปฏิบัติการ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ศากุน บุญอิต . "แนวคิดและข้อเสนอแนะการพัฒนาสื่อการเรียนผ่านเว็บสำหรับวิชาการบริหารการผลิตและปฏิบัติการ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2545. Print.
ศากุน บุญอิต . แนวคิดและข้อเสนอแนะการพัฒนาสื่อการเรียนผ่านเว็บสำหรับวิชาการบริหารการผลิตและปฏิบัติการ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2545.