ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาหัววัดรังสีซีเซียมไอโอไดด์ร่วมกับไดโอด p-i-n สำหรับตรวจวัดรังสีเอกซ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหัววัดรังสีซีเซียมไอโอไดด์ร่วมกับไดโอด p-i-n สำหรับตรวจวัดรังสีเอกซ์
นักวิจัย : วิญญู สกุลจริยาพร
คำค้น : CESIUM IODINE CRYSTAL , CESIUM IODINE (SODIUM) CRYSTAL , SCINTILLATOR , X-RAY DETECTOR
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082542000995
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้พัฒนาผลึกวัดรังสีชนิดซีเซียมไอโดไดด์ (โซเดียม) [CsI(Na)] จากการปลูกผลึกด้วยระบบปลูกผลึกแบบบริดจ์แมน-สต็อกบาร์เกอร์ (Bridgman-Stockbarger) ซึ่งออกแบบและสร้างขึ้นเอง ใช้สารเริ่มต้นเป็นผงซีเซียมไอโอไดด์ความบริสุทธิ์ 99.5% เจือสารโซเดียมไอโอไดด์ความบริสุทธิ์ 99.5% ความเข้มข้นระหว่าง 0.2%-0.3% โดยน้ำหนัก บรรจุในท่อปลูกผลึกที่ทำด้วยควอทซ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใน 10 มิลลิเมตร แขวนในท่อเหล็กกล้าไร้สนิมแบบปิดภายใต้ความดัน 1บรรยากาศของก๊าซอาร์กอนบริสุทธิ์ 99.999% ผลการปลูกผลึกพบว่าผลึกวัดซีเซียมไอโอไดด์ (โซเดียม)ที่ได้มีความใสไม่ไวต่อความชื้นมาก ขัดผิวเรียบได้ง่าย เมื่อัดผลึกในแนวตั้งและแนวขวางที่ความหนา2-3 มิลลิเมตรมาประกอบกับหลอดทวีคูณอิเล็กตรอน (PMT) เพื่อศึกษาการวัดสเปกตรัมรังสีเอกซ์ของAm-241 พบว่าให้ความสามารถในการแจกแจงพลังงานที่ 59.6 keV อยู่ในช่วง 26%-28% และเมื่อเทียบกับการวัดรังสีเมื่อประกอบกับไดโอด p-i-n จะให้ประสิทธิภาพการวัดต่ำมาก ทั้งนี้เนื่องจากความยาวคลื่นของประกายแสงจากผลึกวัดรังสีไม่เหมาะสมกับการตอบสนองย่านความยาวคลื่นแสงของไดโอด p-i-nการเปลี่ยนความยาวคลื่นประกายแสงของผลึกจะต้องเจือสารแทลเลียมไดโอไดด์เพื่อให้ได้ CsI(T1)จึงจะให้ความยาวคลื่นแสงเหมาะกับไดโอด p-i-n

บรรณานุกรม :
วิญญู สกุลจริยาพร . (2542). การพัฒนาหัววัดรังสีซีเซียมไอโอไดด์ร่วมกับไดโอด p-i-n สำหรับตรวจวัดรังสีเอกซ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิญญู สกุลจริยาพร . 2542. "การพัฒนาหัววัดรังสีซีเซียมไอโอไดด์ร่วมกับไดโอด p-i-n สำหรับตรวจวัดรังสีเอกซ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิญญู สกุลจริยาพร . "การพัฒนาหัววัดรังสีซีเซียมไอโอไดด์ร่วมกับไดโอด p-i-n สำหรับตรวจวัดรังสีเอกซ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
วิญญู สกุลจริยาพร . การพัฒนาหัววัดรังสีซีเซียมไอโอไดด์ร่วมกับไดโอด p-i-n สำหรับตรวจวัดรังสีเอกซ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.