ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินการปฏิบัติงาน: ปัญหาและการแก้ไขสำหรับผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินการปฏิบัติงาน: ปัญหาและการแก้ไขสำหรับผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์
นักวิจัย : ผุสดี รุมาคม
คำค้น : การบริหารงานบุคคล
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 25, 93 (ม.ค.-มี.ค. 2545) 47-55 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/998
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ผุสดี รุมาคม . (2545). การประเมินการปฏิบัติงาน: ปัญหาและการแก้ไขสำหรับผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ผุสดี รุมาคม . 2545. "การประเมินการปฏิบัติงาน: ปัญหาและการแก้ไขสำหรับผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ผุสดี รุมาคม . "การประเมินการปฏิบัติงาน: ปัญหาและการแก้ไขสำหรับผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2545. Print.
ผุสดี รุมาคม . การประเมินการปฏิบัติงาน: ปัญหาและการแก้ไขสำหรับผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2545.