ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานภาพของการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานภาพของการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน
นักวิจัย : จิระจิตต์ บุนนาค
คำค้น : การบริหารบุคคล
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 24, 91 (ก.ค-ก.ย. 2544) 45-54 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/931
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิระจิตต์ บุนนาค . (2544). สถานภาพของการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
จิระจิตต์ บุนนาค . 2544. "สถานภาพของการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
จิระจิตต์ บุนนาค . "สถานภาพของการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2544. Print.
จิระจิตต์ บุนนาค . สถานภาพของการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2544.