ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ข้อพิจารณาในการกำหนดเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce benchmarks)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ข้อพิจารณาในการกำหนดเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce benchmarks)
นักวิจัย : นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
คำค้น : การประเมินผล
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 24, 91 (ก.ค.-ก.ย. 2544) 13-23 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/928
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา . (2544). ข้อพิจารณาในการกำหนดเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce benchmarks).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา . 2544. "ข้อพิจารณาในการกำหนดเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce benchmarks)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา . "ข้อพิจารณาในการกำหนดเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce benchmarks)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2544. Print.
นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา . ข้อพิจารณาในการกำหนดเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce benchmarks). กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2544.