ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารราชสำนักฝ่ายในรัชสมัยพระบาทเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารราชสำนักฝ่ายในรัชสมัยพระบาทเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
นักวิจัย : ฉัตราภรณ์ จินดาเดช
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082542000428
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยเรื่องนี้มุ่งศึกษาการจัดระเบียบโครงสร้างเชิงกายภาพของราชสำนักฝ่ายในรัชสมัยพระบาทเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การบริหารราชสำนักชั้นใน รวมทั้งการเลื่อนฐานะของสตรีโดยการเข้ารับราชการในราชสำนักฝ่ายใน การจัดการบริหารของราชสำนักฝ่ายในของไทยมีลักษณะสำคัญ คือ บริหารราชการโดยสตรีโดยที่สตรีมีบทบาทในการบริหารราชการในทุกสายงานตามความสามารถ ซึ่งลักษณะสำคัญของราชสำนักฝ่ายในของไทยดังกล่าว ตลอดจนความต้องการแรงงานสตรีของราชสำนักฝ่ายในนี้เอง ที่เปิดโอกาสให้สตรีชั้นสูงลงไปถึงชั้นล่างหรือสามัญชนบางส่วนได้เลื่อนฐานะให้สูงขึ้นด้วยการเข้ารับราชการในราชสำนักฝ่ายใน อนึ่ง การที่ราชสำนักฝ่ายในรัชสมัยพระบาทเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีจำนวนผู้พำนักอาศัยเพิ่มมากขึ้นกว่ารัชกาลก่อนๆ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามมา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งสองด้านนี้ ได้ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนการบริหารราชสำนักฝ่ายในบางส่วน อันเอื้อให้สตรีที่มีความสามารถได้เข้ามารับราชการเพิ่มขึ้น

บรรณานุกรม :
ฉัตราภรณ์ จินดาเดช . (2542). การบริหารราชสำนักฝ่ายในรัชสมัยพระบาทเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ฉัตราภรณ์ จินดาเดช . 2542. "การบริหารราชสำนักฝ่ายในรัชสมัยพระบาทเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ฉัตราภรณ์ จินดาเดช . "การบริหารราชสำนักฝ่ายในรัชสมัยพระบาทเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
ฉัตราภรณ์ จินดาเดช . การบริหารราชสำนักฝ่ายในรัชสมัยพระบาทเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.