ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สวัสดิการโดยภาคชุมชน (1) กลุ่มออมทรัพย์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สวัสดิการโดยภาคชุมชน (1) กลุ่มออมทรัพย์
นักวิจัย : ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
คำค้น : บริการสังคม--ไทย , การพัฒนาชุมชน--ไทย , เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ , การประหยัดและการออม--ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/750
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บทสังเคราะห์ 11 กรณีศึกษา รูปแบบและความเป็นไปได้ในการจัดสวัสดิการโดยภาคชุมชน / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ -- กลุ่มออมทรัพย์อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา : กรณีศึกษาบ้านนาหว้า คลองเปรียะ และบ้านน้ำขาว / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ -- กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรของชีวิต พระอาจารย์สุบิน ปณีโต จังหวัดตราด / ขัตติยา กรรณสูต -- กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้า โซน 8 / จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร -- กลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนคนงานย่านอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ / กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์

บรรณานุกรม :
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ . (2544). สวัสดิการโดยภาคชุมชน (1) กลุ่มออมทรัพย์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ . 2544. "สวัสดิการโดยภาคชุมชน (1) กลุ่มออมทรัพย์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ . "สวัสดิการโดยภาคชุมชน (1) กลุ่มออมทรัพย์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ . สวัสดิการโดยภาคชุมชน (1) กลุ่มออมทรัพย์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.