ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : นพวรรณ จงวัฒนา , จุฑา มนัสไพบูลย์ , ระพีพรรณ หุ่นพานิช
คำค้น : เด็ก--ค่าใช้จ่าย , ค่าครองชีพและมาตรฐานการครองชีพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/747
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นพวรรณ จงวัฒนา , จุฑา มนัสไพบูลย์ , ระพีพรรณ หุ่นพานิช . (2524). ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพวรรณ จงวัฒนา , จุฑา มนัสไพบูลย์ , ระพีพรรณ หุ่นพานิช . 2524. "ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพวรรณ จงวัฒนา , จุฑา มนัสไพบูลย์ , ระพีพรรณ หุ่นพานิช . "ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
นพวรรณ จงวัฒนา , จุฑา มนัสไพบูลย์ , ระพีพรรณ หุ่นพานิช . ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.