ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานเบื้องต้นโครงการวิจัยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานเบื้องต้นโครงการวิจัยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตร
นักวิจัย : จุฑา มนัสไพบูลย์ , นพวรรณ จงวัฒนา , บุษบา คุณาศิรินทร์ , แน่งน้อย นะมาตร์ , อรพินท์ บุนนาค , จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย , ระพีพรรณ หุ่นพานิช
คำค้น : เด็ก--ค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2522
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/746
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จุฑา มนัสไพบูลย์ , นพวรรณ จงวัฒนา , บุษบา คุณาศิรินทร์ , แน่งน้อย นะมาตร์ , อรพินท์ บุนนาค , จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย , ระพีพรรณ หุ่นพานิช . (2522). รายงานเบื้องต้นโครงการวิจัยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุฑา มนัสไพบูลย์ , นพวรรณ จงวัฒนา , บุษบา คุณาศิรินทร์ , แน่งน้อย นะมาตร์ , อรพินท์ บุนนาค , จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย , ระพีพรรณ หุ่นพานิช . 2522. "รายงานเบื้องต้นโครงการวิจัยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุฑา มนัสไพบูลย์ , นพวรรณ จงวัฒนา , บุษบา คุณาศิรินทร์ , แน่งน้อย นะมาตร์ , อรพินท์ บุนนาค , จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย , ระพีพรรณ หุ่นพานิช . "รายงานเบื้องต้นโครงการวิจัยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522. Print.
จุฑา มนัสไพบูลย์ , นพวรรณ จงวัฒนา , บุษบา คุณาศิรินทร์ , แน่งน้อย นะมาตร์ , อรพินท์ บุนนาค , จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย , ระพีพรรณ หุ่นพานิช . รายงานเบื้องต้นโครงการวิจัยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2522.