ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การฟ้อนผู้ไทยในเรณูนคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การฟ้อนผู้ไทยในเรณูนคร
นักวิจัย : พจน์มาลย์ สมรรคบุตร
คำค้น : FON PUTHAI , RENU NAKHON
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082541001237
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการตลอดจนองค์ประกอบของฟ้อนผู้ไทยในเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยการศึกษาข้อมูลที่เป็นเอกสารงานวิจัย การสัมภาษณ์ การสังเกตุจากการฝึกซ้อม จากการแสดง จากภาพถ่ายจากวีดีทัศน์ ตลอดจากการฝึกหัดของผู้วิจัยกับผู้เชี่ยวชาญในอำเภอเรณูนคร ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การฟ้อนผู้ไทยในเรณูนครได้มีการพัฒนาการฟ้อนและกระบวนการฟ้อนมาจากกิริยาของมนุษย์ ของสัตว์ และการเคลื่อนไหวของพืช การพัฒนาอาจแบ่งได้เป็น 5 ขั้นตอนคือ 1. การฟ้อนผู้ไทยในอดีตกาล ได้แก่ การฟ้อนในพิธีเหยา เพื่อรักษาโรคโดยผู้หญิงการฟ้อนเล่นกินเหล้า การฟ้อนลงข่วง การฟ้อนเลาะตูบ โดยผู้ชาย 2. ได้นำการฟ้อนในอดีตกาลมาปรับปรุงเป็นท่านิยม 5 ท่า นำผู้หญิงมาฟ้อนคู่ผู้ชาย จัดแสดงหน้าพระที่นั่งใน พ.ศ.2498 3. เริ่มท่าฟ้อนเป็น 9 ท่า จัดกระบวนท่าฟ้อนเป็น 3 ช่วง 4. เพิ่มท่าฟ้อนเป็น 12 ท่า และ 5. เพิ่มท่าเป็น 16 ท่า ผนวกด้วยท่ามวยยวนท่าฟ้อนของผู้ชายเข้มแข็ง ทะมัดทะแมง ท่าฟ้อนของผู้หญิงนุ่มนวล ลักษณะเฉพาะของการฟ้อนผู้ไทยพบว่า มีการใช้ เท้า ขา ลำตัว มือ และแขนการใช้เท้ามี 5 แบบ คือ การเปิดปลายเท้าตอนยืน การลงส้นเท้าตอนเดิน การแตะปลายเท้าเฉพาะหญิง การเปิดส้นเท้าหลัง การวางเท้าเต็มฝ่าเท้า ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือการก้าวกระโดดสั้นๆ ให้เท้าทั้งสองลอยอยู่ในอากาศ ก่อนเปลี่ยนน้ำหนักจากเท้าหนึ่งไปสู่อีกเท้าหนึ่ง การใช้ขามี 5 แบบ คือ ยกขาไปด้านข้าง การยกขามาด้านหน้าการยกขาไปด้านหลัง การนั่งเหยีดขาข้างเดียวไปด้านหลัง การก้าวไขว้ขา การใช้ลำตัวมี 3 แบบ คือ ลำตัวตรง ลำตัวโน้มมาหน้าทำมุม 45 องศากับแนวตั้ง และลำตัวโน้มต่ำเกือบขนานกับพื้น การใช้มือมี 4 แบบ คือ การจีบที่นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ไม่ติดกันการตั้งวง การม้วนมือ และการกำมือหลวม การใช้แขนมี 4 แบบ คือ การเหยียดแขนตึงหงายท้องแขน การงอแขนเป็นวงระดับไหล่ การหักศอกคว่ำขึ้นตั้งฉาก การงอแขนแบบหักศอกหงายตั้งฉาก การฟ้อนผู้ไทยในเรณูนครเป็นนาฏยศิลป์ที่ชาวผู้ไทยสืบทอดมาเป็นเวลานับศตวรรษและมีพัฒนาการเป็นของตนเอง จึงควรศึกษา รักษาและสืบทอดให้ยั่งยืนสืบไป

บรรณานุกรม :
พจน์มาลย์ สมรรคบุตร . (2541). การฟ้อนผู้ไทยในเรณูนคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พจน์มาลย์ สมรรคบุตร . 2541. "การฟ้อนผู้ไทยในเรณูนคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พจน์มาลย์ สมรรคบุตร . "การฟ้อนผู้ไทยในเรณูนคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
พจน์มาลย์ สมรรคบุตร . การฟ้อนผู้ไทยในเรณูนคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.