ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบวัดระดับวัสดุผงโดยใช้เทคนิครังสีแกมมา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบวัดระดับวัสดุผงโดยใช้เทคนิครังสีแกมมา
นักวิจัย : จิรศักดิ์ จงจิตวิมล
คำค้น : LEVEL MEASUREMENT , POWDER MATERIAL , GAMMA - RAY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082541001197
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้พัฒนาและทดสอบระบบวัดระดับของวัสดุผง โดยใช้รังสีแกมมาพลังงาน 662กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ โดยใช้เทคนิคการส่งผ่านรังสีแกมมาและกระเจิงกลับของรังสีแกมมา เพื่อวัดระดับของทรายแห้งในถังเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตรสูง 100 เซนติเมตร และหนา 1.5 มิลลิเมตร การทดลองวัดระดับได้ทำทั้งในขณะที่เติมทรายและถ่ายทรายออก ต้นกำเนิดรังสีซีเซียม-137 ความแรงรังสี 3.6 มิลลิคูรี (133 เมกะเบคเคอเรล)พร้อมทั้งคอลลิเมเตอร์ ถูกติดตั้งไว้ข้างนอกถังที่ระดับสูง 48 เซนติเมตร และใช้หัววัดรังสีโซเดียมไอโอไดด์(ทัลเลียม) ขนาด 2"x2" พร้อมทั้งคอลลิเมเตอร์ ติดตั้งไว้ที่ด้านตรงข้ามเพื่อวัดรังสีแกมมาที่ทะลุผ่านออกมา ผลการวิจัยพบว่าความเข้มของรังสีแกมมาทะลุผ่านเป็นปฏิภาคผกผันกับความหนาของทรายระหว่างต้นกำเนิดรังสีกับหัววัดรังสีเมื่อติดตั้งหัววัดรังสีโซเดียมไอโอไดด์(ทัลเลียม)เพิ่มอีกหนึ่งหัววัด เพื่อวัดรังสีแกมมาทะลุผ่านที่อีกตำแหน่งหนึ่งหรือเพื่อวัดรังสีแกมมากระเจิงกลับ ทำให้สามารถทำนายลักษณะผิวหน้าของทรายในขณะที่เติมและถ่ายออกได้

บรรณานุกรม :
จิรศักดิ์ จงจิตวิมล . (2541). การพัฒนาระบบวัดระดับวัสดุผงโดยใช้เทคนิครังสีแกมมา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จิรศักดิ์ จงจิตวิมล . 2541. "การพัฒนาระบบวัดระดับวัสดุผงโดยใช้เทคนิครังสีแกมมา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จิรศักดิ์ จงจิตวิมล . "การพัฒนาระบบวัดระดับวัสดุผงโดยใช้เทคนิครังสีแกมมา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
จิรศักดิ์ จงจิตวิมล . การพัฒนาระบบวัดระดับวัสดุผงโดยใช้เทคนิครังสีแกมมา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.