ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดลำดับการเข้าคิวสำหรับกระบวนการแฮนด์โอเวอร์โดยใช้เอ็มบีพีเอสและเอสพีพีคิว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดลำดับการเข้าคิวสำหรับกระบวนการแฮนด์โอเวอร์โดยใช้เอ็มบีพีเอสและเอสพีพีคิว
นักวิจัย : กิตติศักดิ์ ล่ำดี
คำค้น : QUEUEING , HANDOVER , MBPS , SPPQ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082541000983
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเซลลูลาร์ การจัดลำดับการเข้าคิวสำหรับการเรียกที่เกิดขึ้นจากการแฮนด์โอเวอร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ค่า Forced TerminatingProbability ลดลง การจัดลำดับคิวแบบเอ็มบีพีเอสขึ้นอยู่กับความแรงสัญญาณที่รับได้ส่วนการจัดลำดับคิวแบบเอสพีพีคิวขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของความแรงสัญญาณที่รับได้ สำหรับวิธีการจัดลำดับคิวที่นำเสนอในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะนำทั้งวิธีเอ็มบีพีเอสและวิธีเอสพีพีคิวมาใช้ในการจัดลำดับคิวของการเรียกที่เกิดจากการแฮนด์โอเวอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงค่า Forced Terminating Probabilityให้ลดลงมากกว่าวิธีที่มีการศึกษาอยู่เดิม โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีความแรงสัญญาณที่รับได้อยู่ในช่วงแฮนด์โอเวอร์เทรสโฮลด์และระดับสัญญาณอ้างอิงที่กำหนดขึ้นจะมีการจัดลำดับคิวเพื่อรอการแฮนด์โอเวอร์แบบเอสพีพีคิว ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีความแรงสัญญาณที่รับได้อยู่ในช่วงระดับสัญญาณอ้างอิงและเทรสโฮลด์ของเครื่องรับจะมีการจัดลำดับคิวเพื่อรอการแฮนด์โอเวอร์แบบเอ็มบีพีเอส วิธีการที่เสนอจะนำมาเปรียบเทียบกับวิธีเอฟไอเอฟโอ วิธีเอ็มบีพีเอส และวิธีเอสพีพีคิว โดยสร้างแบบจำลองที่อ้างอิงกับสภาวะระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูลาร์จีเอสเอ็ม ผลที่ได้พบว่าที่ปริมาณทราฟฟิกภายในเซลล์เฉลี่ยช่วง 20-23 เออร์แลง ซึ่งมีค่า Call BlockingProbability ประมาณ 1-4 เปอร์เซ็นต์ วิธีเอ็มบีพีเอส-เอสพีพีคิวซึ่งกำหนดระดับสัญญาณอ้างอิงเท่ากับ -108 dBm มีเปอร์เซ็นต์การลดลงของค่า Forced TerminatingProbability เมื่อเทียบกับวิธีเอฟไอเอฟโอ มากกว่าวิธีเอ็มบีพีเอสและวิธีเอสพีพีคิวในขณะที่ Call Blocking Probability ของทั้งสี่วิธีมีค่าใกล้เคียงกัน

บรรณานุกรม :
กิตติศักดิ์ ล่ำดี . (2541). การจัดลำดับการเข้าคิวสำหรับกระบวนการแฮนด์โอเวอร์โดยใช้เอ็มบีพีเอสและเอสพีพีคิว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กิตติศักดิ์ ล่ำดี . 2541. "การจัดลำดับการเข้าคิวสำหรับกระบวนการแฮนด์โอเวอร์โดยใช้เอ็มบีพีเอสและเอสพีพีคิว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กิตติศักดิ์ ล่ำดี . "การจัดลำดับการเข้าคิวสำหรับกระบวนการแฮนด์โอเวอร์โดยใช้เอ็มบีพีเอสและเอสพีพีคิว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
กิตติศักดิ์ ล่ำดี . การจัดลำดับการเข้าคิวสำหรับกระบวนการแฮนด์โอเวอร์โดยใช้เอ็มบีพีเอสและเอสพีพีคิว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.