ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการผุกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์3.5% โดยน้ำหนัก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการผุกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์3.5% โดยน้ำหนัก
นักวิจัย : กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ
คำค้น : NITROGEN , PITTING CORROSION , AUSTENITIC STAINLESS STEEL , NACE , NaCI , WELD METALS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082541001152
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมโดยวิธีใช้แก๊สปกคลุมจะใช้ไนโตรเจนผสมในแก๊สปกคลุมอาร์กอน เพื่อควบคุมปริมาณของเดลต้าเฟอร์ไรท์ให้อยู่ในช่วง 5-10% โดยปริมาตรป้องกันการแตกร้าวขณะร้อนและการกัดกร่อนแบบโครงสร้างตาข่ายของเดลต้าเฟอร์ไรท์งานวิจัยนี้ศึกษาอิทธิพลของไนโตรเจนต่อการกัดกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ที่เกิดจากการเชื่อมแบบทิกพัลส์ โดยใช้แก๊สปกคลุมอาร์กอนและแก๊สอาร์กอนผสมแก๊สไนโตรเจนในอัตราส่วน 1-4% โดยปริมาตรในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5% โดยน้ำหนัก โดยการวัดเส้นโพลาไรเซชั่นและศึกษาผลของโครงสร้างจุลภาคที่เกิดจากการเชื่อมต่อการกัดกร่อนแบบรูพรุน การเพิ่มปริมาณส่วนผสมของแก๊สไนโตรเจนในแก๊สปกคลุมอาร์กอนในการเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L จะทำให้ปริมาณการละลายของไนโตรเจนในรอยเชื่อมเพิ่มขึ้น โดยการละลายของไนโตรเจนจะขึ้นกับธาตุที่ผสมอยู่ในรอยเชื่อมปริมาณไนโตรเจนในรอยเชื่อมเพิ่มขึ้นจะทำให้เส้นโพลาไรเซชั่นของรอยเชื่อมเคลื่อนไปในทิศทางเพิ่มค่าศักย์ไฟฟ้า ทั้งในกรณีการวัดเส้นโพลาไรเซชั่นในสารละลายมาตรฐานNACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5% โดยน้ำหนัก คือทำให้ค่าศักย์ไฟฟ้าของการเกิดรูพรุนเพิ่มขึ้น แต่ค่าความหนาแน่นของกระแสในช่วงพาสซีฟลดลง สารละลายมาตรฐาน NACE จะมีผลต่อค่าศักย์ไฟฟ้าของการเกิดรูพรุน และค่าความหนาแน่นของกระแสในช่วงพาสซีฟมากกว่าสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5% โดยน้ำหนัก เพราะมีความเป็นกรดและปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรด์สูงกว่า การกัดกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L เกิดขึ้นที่บริเวณขอบเกรนออสเทนไนท์กับเดลต้าเฟอร์ไรท์เนื่องจากบริเวณของเกรนมีพลังงานสูงเกิดการตกผลึกของสารประกอบโครเมียมไนไตรด์ได้ง่ายทำให้บริเวณข้างเคียงมีปริมาณโครเมียมที่จำเป็นแก่การเกิดฟิล์มน้อยกว่า 13% การกัดกร่อนแบบรูพรุนจะขยายตัวเข้าสู่โครงสร้างออสเทนไนท์

บรรณานุกรม :
กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ . (2541). อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการผุกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์3.5% โดยน้ำหนัก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ . 2541. "อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการผุกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์3.5% โดยน้ำหนัก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ . "อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการผุกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์3.5% โดยน้ำหนัก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ . อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการผุกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์3.5% โดยน้ำหนัก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.