ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทรัพยากรแหล่งน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี 2537-2539

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทรัพยากรแหล่งน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี 2537-2539
นักวิจัย : วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ , วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร
คำค้น : แหล่งน้ำ--ไทย--พระนครศรีอยุธยา , การใช้น้ำ--ไทย--พระนครศรีอยุธยา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9746394355 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/701
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บรรณานุกรม :
วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ , วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร . (2541). ทรัพยากรแหล่งน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี 2537-2539.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ , วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร . 2541. "ทรัพยากรแหล่งน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี 2537-2539".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ , วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร . "ทรัพยากรแหล่งน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี 2537-2539."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ , วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร . ทรัพยากรแหล่งน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี 2537-2539. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.