ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาการรัฐศาสตร์ในกระแสการเปลี่ยนแปลง : การปรับทิศทางและหลักสูตรการศึกษา : รายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยกาญจนาภิเษกสมโภช

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาการรัฐศาสตร์ในกระแสการเปลี่ยนแปลง : การปรับทิศทางและหลักสูตรการศึกษา : รายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยกาญจนาภิเษกสมโภช
นักวิจัย : อนุสรณ์ ลิ่มมณี
คำค้น : รัฐศาสตร์--ไทย , รัฐศาสตร์--การศึกษาและการสอน , รัฐศาสตร์--หลักสูตร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการปกครอง
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/695
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยกาญจนาภิเษกสมโภช

านวิจัยนี้มุ่งชี้ให้เห็นว่า พัฒนาการของทิศทางและหลักสูตรการศึกษารัฐศาสตร์ไทยนับตั้งแต่ทศวรรษ 2490 เป็นต้นมา ถูกตีกรอบและผลักดันทั้งโดยตรงและโดยอ้อมโดยเงื่อนไขระดับระหว่างประเทศและภายในประเทศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อิทธิพลทางวิชาการจากต่างประเทศ ระบอบการปกครอง โครงสร้างอำนาจ และนโยบายรัฐ รวมทั้งสภาพด้านเศรษฐกิจ และได้พบว่า การก่อตัวของรัฐศาสตร์สมัยใหม่และการเติบโตของการศึกษาด้านทฤษฎีการเมืองและการเมืองเปรียบเทียบ เกิดขึ้นได้ด้วยผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจ ส่วนการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล ซึ่งบางครั้งเป็นผลจากการเปลี่ยนระบอบการปกครองและความผันผวนด้านเศรษฐกิจ มีบทบาทสำคัญในการวางกรอบในการปรับทิศทางและหลักสูตรการศึกษา ในขณะที่อิทธิพลของการศึกษารัฐศาสตร์แบบอเมริกันได้เข้ามีอิทธิพลต่อทิศทางและหลักสูตรการศึกษารัฐศาสตร์ไทยตั้งแต่ทศวรรษ 2490 และมีอิทธิพลอย่างมากนับตั้งแต่ปลายทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา

บรรณานุกรม :
อนุสรณ์ ลิ่มมณี . (2540). พัฒนาการรัฐศาสตร์ในกระแสการเปลี่ยนแปลง : การปรับทิศทางและหลักสูตรการศึกษา : รายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยกาญจนาภิเษกสมโภช.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนุสรณ์ ลิ่มมณี . 2540. "พัฒนาการรัฐศาสตร์ในกระแสการเปลี่ยนแปลง : การปรับทิศทางและหลักสูตรการศึกษา : รายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยกาญจนาภิเษกสมโภช".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนุสรณ์ ลิ่มมณี . "พัฒนาการรัฐศาสตร์ในกระแสการเปลี่ยนแปลง : การปรับทิศทางและหลักสูตรการศึกษา : รายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยกาญจนาภิเษกสมโภช."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
อนุสรณ์ ลิ่มมณี . พัฒนาการรัฐศาสตร์ในกระแสการเปลี่ยนแปลง : การปรับทิศทางและหลักสูตรการศึกษา : รายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยกาญจนาภิเษกสมโภช. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.