ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเก็บรักษาและการเตรียมก่อนเพาะเมล็ดหวายโป่งCalamus latifolius Roxb.

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเก็บรักษาและการเตรียมก่อนเพาะเมล็ดหวายโป่งCalamus latifolius Roxb.
นักวิจัย : ชโลทร เลิศอนันต์สกุล
คำค้น : Calamus latifolius Roxb. , SEED STORAGE , PRETREATMENT , RATTAN
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082541000071
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผลสดหวายโป่ง 1,000 ผลมีน้ำหนัก 1,903 กรัม และ1,000 เมล็ด ของหวายโป่งมีน้ำหนักประมาณ 30 กรัม นำผลหวายที่เก็บมาใหม่ซึ่งมีความชื้น 68.5 เปอร์เซ็นต์ ผึ่งในห้องที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเป็นเวลา 14 วัน พบว่าความชื้นในผลลดลงเหลือ 40.9 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเมล็ดหวายโป่งที่เก็บมาใหม่มีปริมาณความชื้น 25.4 เปอร์เซ็นต์ หลังจากผึ่งในห้องที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเป็นเวลา 14 วันและเก็บรักษาในภาชนะเปิดที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 6 เดือน มีความชื้นลดลงเหลือ 18.25 และ 15.50 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับวัสดุที่เหมาะสมสำหรับเพาะเมล็ดหวายโป่ง คือทราย และขี้เถ้าแกลบ ให้เปอร์เซ็นต์การงอก 24 และ 23 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ การปฏิบัติที่เหมาะสมต่อผลหวายโป่งก่อนเพาะโดยแยกส่วนเปลือกและเนื้อผลออกให้เปอร์เซ็นต์การงอก27 เปอร์เซ็นต์ การปฏิบัติก่อนเพาะเมล็ดหวายโป่งพบว่าการแช่เมล็ดในน้ำร้อนแล้วปล่อยให้เย็นเป็นเวลา 36 และ48 ชั่วโมง ทำให้เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุด คือ 52และ 53 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ การเก็บรักษาเมล็ดหวายโป่ง พบว่าภาชนะและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาเมล็ดหวายโป่งคือ ถุงพลาสติกปิดสนิทที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส จะสามารถรักษาความมีชีวิตของเมล็ดหวายโป่งได้เป็นระยะเวลา 7 เดือน โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอก 44 เปอร์เซ็นต์ การทดสอบความมีชีวิตของเมล็ดหวายโป่งโดยใช้สารเททระโซเลียม พบว่าให้เปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตสูงกว่าเปอร์เซ็นต์การงอกประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์การทดสอบความมีชีวิตของเมล็ดหวายโป่งโดยการฉายรังสีเอกซ์ พบว่าสามารถเห็นลักษณะโครงสร้างภายในผล และเมล็ดหวายโป่งได้ แต่ไม่สามารถใช้ทดสอบความมีชีวิตของเมล็ดหวายโป่ง การทดสอบความมีชีวิตของเมล็ดหวายโป่งโดยใช้สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ พบว่าไม่สามารถใช้ทดสอบความมีชีวิตของเมล็ดหวายโป่งเช่นกัน

บรรณานุกรม :
ชโลทร เลิศอนันต์สกุล . (2541). การเก็บรักษาและการเตรียมก่อนเพาะเมล็ดหวายโป่งCalamus latifolius Roxb..
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชโลทร เลิศอนันต์สกุล . 2541. "การเก็บรักษาและการเตรียมก่อนเพาะเมล็ดหวายโป่งCalamus latifolius Roxb.".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชโลทร เลิศอนันต์สกุล . "การเก็บรักษาและการเตรียมก่อนเพาะเมล็ดหวายโป่งCalamus latifolius Roxb.."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
ชโลทร เลิศอนันต์สกุล . การเก็บรักษาและการเตรียมก่อนเพาะเมล็ดหวายโป่งCalamus latifolius Roxb.. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.