ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมกับการสังเคราะห์วงจรขั้นสูง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมกับการสังเคราะห์วงจรขั้นสูง
นักวิจัย : กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล
คำค้น : HIGH-LEVEL SYNTHESIS , GENETIC ALGORITHM , SELF-RECOVERY , MICRO-ROLLBACK
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082541000048
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสังเคราะห์การย้อนกลับระยะสั้นด้วยตัวเอง(Self-recovery Micro-rollback Synthsis) เรียกสั้นๆ ว่า SMS ได้กลายมาเป็นเรื่องสำคัญในการสังเคราะห์วงจรขั้นสูง ปัญหาของ SMS ประกอบไปด้วยปัญหาของการจัดตารางและการกำหนดหน่วยหน้าที่ ปัญหาการใส่จุดตรวจสอบและปัญหาการหาไมโครโปรแกรมที่เหมาะสม ซึ่งเป็นปัญหาประเภทเอ็นพีสมบูรณ์ (NP-complete) ปัญหาที่มีผู้ศึกษามากที่สุดคือ การจัดตารางและการกำหนดหน่วยหน้าที่ เทคนิคแบบฮิวอิสติค (heuristic technique) มากมายได้ถูกเสนอขึ้นมาอันได้แก่ as soon as possible (ASAP), as lastas possible (ALAP), integer programming, springelasticity model, graph-based mobility modelและการประยุกต์ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม อย่างไรก็ตามยังมีการศึกษาเกี่ยวกับ SMS น้อยมาก และไม่มีใครลองใช้เทคนิคการค้นหาในปริภูมิของคำตอบโดยการประยุกต์ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ในวิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้การประยุกต์ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมกับปัญหา SMSซึ่งถูกจำกัดด้วยจำนวนหน่วยหน้าที่ จำนวนขั้นบังคับ จำนวนจุดตรวจสอบและพื้นที่ของหน่วยหน้าที่

บรรณานุกรม :
กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล . (2541). การประยุกต์ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมกับการสังเคราะห์วงจรขั้นสูง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล . 2541. "การประยุกต์ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมกับการสังเคราะห์วงจรขั้นสูง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล . "การประยุกต์ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมกับการสังเคราะห์วงจรขั้นสูง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล . การประยุกต์ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมกับการสังเคราะห์วงจรขั้นสูง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.