ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครือข่ายระบบอุปถัมภ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีมือปืนรับจ้าง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครือข่ายระบบอุปถัมภ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีมือปืนรับจ้าง
นักวิจัย : พงษ์ศักดิ์ ขำเพชร
คำค้น : PATRON , CLIENT , NETWORK , GUNMEN
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082540000054
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยเรื่อง เครือข่ายระบบอุปถัมภ์ ศึกษาเฉพาะกรณีมือปืนรับจ้าง มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ 1) เพื่อศึกษาภูมิหลังของมือปืนรับจ้าง ภายใต้สภาพสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการศึกษา 2) เพื่อศึกษากระบวนการเข้าสู่การเป็นมือปืนรับจ้าง 3) เพื่อศึกษาสายสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างมือปืนรับจ้างกับผู้อุปถัมภ์ โดยศึกษามือปืนจำนวน 5 คน จากการรู้จักเป็นการส่วนตัวกับมือปืน และบุคคลอื่นที่เชื่อใจได้แนะนำมือปืนให้อีกทั้งยังตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากผู้แนะนำอีกชั้นหนึ่ง มือปืนทั้ง 5 คนคือ โผน ไชโย โทน บัง และเพชร ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ ยกเว้นโผน แต่ขณะเก็บข้อมูลโผนได้ถูกฆ่าตายในปลายปี พ.ศ.2540 ผลการศึกษาปรากฎว่ามือปืนแทบทุกคนมีภูมิหลังทางเศรษฐกิจที่ยากจนและอาศัยอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันครอบครัวประกอบอาชีพการเกษตร พื้นที่ดินทำกินแห้งแล้งมีพี่น้องหลายคน มีการศึกษาไม่สูง ยกเว้นไชโยที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนผ่านขั้นตอนการปล้นจี้ การเป็นนักเลงมาอย่างโชกโชน และเดินทางเข้าสายมือปืนอาชีพในที่สุด ความสัมพันธ์ระหว่างมือปืนกับผู้อุปถัมภ์ เริ่มขั้นตอนจากการที่ผู้อุปถัมภ์ขั้นแรกภายในหมู่บ้านที่ช่วยวิ่งเต้นเรื่องคดีความ มือปืนตอบแทนโดยการควบคุมคะแนนเสียงเมื่อผู้อุปถัมภ์รายนั้นลงสมัครรับเลือกตั้ง ไม่ว่าในระดับสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรความสัมพันธ์กระชับเกลียวยิ่งขึ้นเมื่อผู้อุปถัมภ์สั่งให้มือปืนไปฆ่าคนอื่นที่มีปัญหากับตน และผู้อุปถัมภ์เป็นผู้ช่วยเหลือหากมีปัญหาการจับกุมของเจ้าหน้าที่ทางการ ความสัมพันธ์ของมือปืนกับผู้อุปถัมภ์จะขยายวงกว้างขึ้นเมื่อมีการส่งผ่านมือปืนไปยังผู้มีอิทธิพลรายอื่นและกลายเป็นผู้อุปถัมภ์รายต่อไป มือปืนทำงานให้ผู้อุปถัมภ์ทุกประเภท เช่น คุมบ่อนการพนัน ปลูกกัญชา รับงานฆ่า เป็นต้น ผู้อุปถัมภ์ให้การดูแลเรื่องความปลอดภัย ทรัพย์สินเงินทองทั้งของมือปืนและบุตร ภรรยา มือปืนตอบแทนด้วยความภักดีและชีวิต อย่างไรก็ตามเมื่อถึงจุดหนึ่งผู้อุปถัมภ์มิได้ช่วยมือปืนได้ทุกกรณี จากกรณีศึกษามือปืน 5 ราย สี่รายถูกคุมขัง อีกหนึ่งรายถูกฆ่า แนวโน้มการช่วยเหลือหรืออุปถัมภ์จะจำกัดเฉพาะเรื่อง และบางโอกาสมากกว่าในอดีตที่ช่วยด้วยความเต็มใจ ในภายภาคหน้าลักษณะอาชีพมือปืนคงเปลี่ยนรูปแบบที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากสภาพสังคมที่พัฒนาไป

บรรณานุกรม :
พงษ์ศักดิ์ ขำเพชร . (2540). เครือข่ายระบบอุปถัมภ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีมือปืนรับจ้าง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พงษ์ศักดิ์ ขำเพชร . 2540. "เครือข่ายระบบอุปถัมภ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีมือปืนรับจ้าง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พงษ์ศักดิ์ ขำเพชร . "เครือข่ายระบบอุปถัมภ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีมือปืนรับจ้าง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
พงษ์ศักดิ์ ขำเพชร . เครือข่ายระบบอุปถัมภ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีมือปืนรับจ้าง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.