ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบสแกนรังสีกระเจิงกลับเพื่อแสดงภาพสองมิติ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบสแกนรังสีกระเจิงกลับเพื่อแสดงภาพสองมิติ
นักวิจัย : สุภสิทธิ์ คะวีรัตน์
คำค้น : BETA BACKSCATTER , TWO DIMENSIONAL IMAGING , SCANNINGSYSTEM
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082539000739
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การตรวจสอบสิ่งบกพร่องภายในเนื้อโลหะเคลือบผิว โดยใช้เทคนิคการกระเจิงกลับของรังสีสามารถจัดต้นกำเนิดรังสีและหัววัดรังสีไว้ด้านเดียวกันบนระนาบชิ้นงานได้ ทำให้มีข้อได้เปรียบกว่าเทคนิคการส่งผ่านรังสี งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาระบบสแกนข้อมูลการกระเจิงกลับของรังสีบีตาเพื่อสร้างภาพสองมิติจากข้อมูลภาพเชิงตัวเลขแสดงผลทันทีบนจอโทรทัศน์ในระบบสแกนแบบเรียงเส้น ออกแบบระบบขับเคลื่อน โปรบวัดรังสีกระเจิงกลับให้เคลื่อนที่บนพื้นที่ขนาด 40X30 ตารางเซนติเมตรมีความละเอียดในการเคลื่อนที่สเต็ปละ 1 มิลลิเมตร โดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ CP-AT32 ควบคุมการเก็บข้อมูลภาพ การแสดงภาพทางจอโทรทัศน์และการโอนถ่ายข้อมูลภาพไปยังไมโครคอมพิวเตอร์ ระบบสร้างข้อมูลภาพนี้มีความละเอียดภาพ400X300 จุดภาพ ให้ความเปรียบต่างภาพ 256 ระดับและสามารถเก็บข้อมูลภาพได้ 2 ภาพบนหน่วยความจำขนาด320 กิโลไบต์ จากผลการใช้ต้นกำเนิดรังสีบีตาของไฮโซโทป Pm-147ซึ่งมีพลังงาน 223 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ความแรง 3.85เมกกะเบคเคอเรล และหัววัดไกเกอร์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2.5 เซนติเมตร จัดโปรบวัดแบบโคแอกเชียล โดยมีช่องบังคับลำรังสีขนาด 1 มิลลิเมตร สแกนข้อมูลภาพด้วยอัตราเร็ว230 วินาทีต่อเส้นภาพ พบว่า ระบบเก็บข้อมูลภาพทำงานได้ดีสามารถแสดงภาพสิ่งบกพร่องจากผลของรังสีกระเจิงกลับบนชิ้นงานที่เคลือบผิวบาง ด้วยการแจกแจงรายละเอียดภาพได้ขนาด 2 มิลลิเมตรและมีความเปรียบต่างของภาพดี ถ้าเปลี่ยนต้นกำเนิดรังสีให้มีพลังงานสูงขึ้น จะสามารถตรวจสิ่งบกพร่องในชั้นผิวได้ลึกกว่านี้

บรรณานุกรม :
สุภสิทธิ์ คะวีรัตน์ . (2539). การพัฒนาระบบสแกนรังสีกระเจิงกลับเพื่อแสดงภาพสองมิติ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุภสิทธิ์ คะวีรัตน์ . 2539. "การพัฒนาระบบสแกนรังสีกระเจิงกลับเพื่อแสดงภาพสองมิติ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุภสิทธิ์ คะวีรัตน์ . "การพัฒนาระบบสแกนรังสีกระเจิงกลับเพื่อแสดงภาพสองมิติ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
สุภสิทธิ์ คะวีรัตน์ . การพัฒนาระบบสแกนรังสีกระเจิงกลับเพื่อแสดงภาพสองมิติ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.