ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลกระทบของทราฟฟิกแบบเบิรสต์และแบบนอนยูนิฟอร์มที่มีต่อสมรรถนะของเอทีเอ็มสวิตช์แบบน็อกเอาต์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลกระทบของทราฟฟิกแบบเบิรสต์และแบบนอนยูนิฟอร์มที่มีต่อสมรรถนะของเอทีเอ็มสวิตช์แบบน็อกเอาต์
นักวิจัย : ณัทธร ปาลิวนิช
คำค้น : ATM , KNOCKOUT SWITCH , BURST , NONUNIFORM TRAFFIC
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082539000552
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลกระทบของทราฟฟิกแบบเบิรสต์ที่มีการกระจายไปยังเอาต์พุตแบบยูนิฟอร์มหรือนอนยูนิฟอร์มชนิดซิงเกิลฮอตสปอตที่มีต่อความน่าจะเป็นในการสูญเสียเซลล์ของน็อกเอาต์เอทีเอ็มสวิตช์ด้วยวิธีการจำลอง โดยกำหนดขนาดของสวิตช์เท่ากับ 16 อินพุต 16เอาต์พุต และกำหนดให้ทราฟฟิกแบบเบิรสต์เกิดขึ้นที่ทุกอินพุตของสวิตช์ ผลการจำลองพบว่า ทราฟฟิกแบบเบิรสต์ที่มีการกระจายออกไปยังเอาต์พุตทั้งแบบยูนิฟอร์มและนอนยูนิฟอร์มชนิดซิงเกิลฮอตสปอตมีผลต่อการสูญเสียของเซลล์ในบัฟเฟอร์อย่างมากการลดการสูญเสียเซลล์ที่เกิดขึ้นนั้นทำได้โดยการเพิ่มขนาดของบัฟเฟอร์ขึ้น 3 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับทราฟฟิกแบบไม่เป็นเบิรสต์ แต่ทำได้เมื่อความยาวเฉลี่ยของเบิรสต์มีค่าต่ำ ในกรณีการกระจายออกไปยังเอาต์พุตแบบนอนยูนิฟอร์มชนิดซิลเกิลฮอตสปอต พบว่าทราฟฟิกแบบไม่เป็นเบิรสต์มีความยืดหยุ่นในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของฮอตสปอตโหลดสูงกว่าทราฟฟิกที่มีการเข้ามาเป็นแบบเบิรสต์ การเพิ่มความยืดหยุ่นในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของฮอตสปอตโหลดสำหรับทราฟฟิกที่มีการเข้ามาเป็นแบบเบิรสต์ทำได้โดยการเพิ่มขนาดของบัฟเฟอร์ แต่สามารถทำได้ในกรณีอินพุตโหลดมีค่าต่ำ

บรรณานุกรม :
ณัทธร ปาลิวนิช . (2539). การศึกษาผลกระทบของทราฟฟิกแบบเบิรสต์และแบบนอนยูนิฟอร์มที่มีต่อสมรรถนะของเอทีเอ็มสวิตช์แบบน็อกเอาต์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ณัทธร ปาลิวนิช . 2539. "การศึกษาผลกระทบของทราฟฟิกแบบเบิรสต์และแบบนอนยูนิฟอร์มที่มีต่อสมรรถนะของเอทีเอ็มสวิตช์แบบน็อกเอาต์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ณัทธร ปาลิวนิช . "การศึกษาผลกระทบของทราฟฟิกแบบเบิรสต์และแบบนอนยูนิฟอร์มที่มีต่อสมรรถนะของเอทีเอ็มสวิตช์แบบน็อกเอาต์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
ณัทธร ปาลิวนิช . การศึกษาผลกระทบของทราฟฟิกแบบเบิรสต์และแบบนอนยูนิฟอร์มที่มีต่อสมรรถนะของเอทีเอ็มสวิตช์แบบน็อกเอาต์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.