ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาต้นกำเนิดกกระตุ้นรังสีเอกซ์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ด้วยการเรืองรังสีเอกซ์แบบแจกแจงพลังงานโดยใช้หลอดรังสีเอกซ์ทางทันตกรรม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาต้นกำเนิดกกระตุ้นรังสีเอกซ์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ด้วยการเรืองรังสีเอกซ์แบบแจกแจงพลังงานโดยใช้หลอดรังสีเอกซ์ทางทันตกรรม
นักวิจัย : สาหร่าย เล็กชะอุ่ม
คำค้น : DENTAL X-RAY TUBE , X-RAY EXCITING SOURCEl , XRF
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538001304
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ต้นกำเนิดกระตุ้นรังสีเอกซ์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ด้วยการเรืองรังสีเอกซ์ แบบแจกแจงพลังงานที่มีระบบวัดแบบนิม (NIM system) โดยใช้หลอดรังสีเอกซ์ ทางทันตกรรมนี้ พัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนชุดกำเนิดรังสีกระตุ้นแบบไอโซโทปรังสีซึ่งใช้งานไม่สะดวก มีอายุการใช้งานจำกัดและไม่สามารถปรับพลังงานหรือความเข้มรังสี ได้ต่อเนื่อง ระบบควบคุมการกำเนิดรังสีเอกซ์ออกแบบให้สามารถปรับศักดาไฟฟ้าและกระแสของแอโนดได้ 0-30 กิโลโวลต์ และ 15-500 ไมโครแอมแปร์ ตามลำดับ จากการทดสอบคุณสมบัติของหลอดรังสีเอกซ์ทางทันตกรรมของบริษัท Philipsรุ่น ORALIX 65S พบว่าแอโนดทำด้วยทังสเตน ให้สเปกตรัมด้านพลังงานต่ำตั้งแต่10 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ผลการทดสอบการวิเคราะห์ธาตุด้วยวิธีการเรืองรังสีเอกซ์ร่วมกับหัววัดรังสีชนิด HPGe จอง ORTEC รุ่น GLP-06165/05 โดยใช้ไฟฟ้าศักดาสูงและกระแสไฟ ฟ้าที่แอโนดของหลอดรังสีเอกซ์ที่ 25 กิโลโวลต์ กระแส 65 ไมโครแอมแปร์ ตามลำดับ พบว่าสมารถวิเคราะห์ธาตุที่มีเลขอะตอมต่ำในบรรยากาศปกติได้ถึงธาตุโปแทสเซีย จากการทดสอบขีดจำกัดต่ำ (3(...)) ในการวัดปริมาณธาตุด้วยFe(,2)O(,3) พบว่าสามารถวัดได้ 0.002% Fe(,2)O(,3) และขีดจำกัด (3(...)) ในการวัดปริมาณธาตุด้วย Ca(OH)(,2) พบว่าสามารถวัดได้ 0.02%Ca(OH)(,2) โดยน้ำหนัก ที่เวลาวัดรังสี 300 วินาที

บรรณานุกรม :
สาหร่าย เล็กชะอุ่ม . (2538). การพัฒนาต้นกำเนิดกกระตุ้นรังสีเอกซ์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ด้วยการเรืองรังสีเอกซ์แบบแจกแจงพลังงานโดยใช้หลอดรังสีเอกซ์ทางทันตกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สาหร่าย เล็กชะอุ่ม . 2538. "การพัฒนาต้นกำเนิดกกระตุ้นรังสีเอกซ์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ด้วยการเรืองรังสีเอกซ์แบบแจกแจงพลังงานโดยใช้หลอดรังสีเอกซ์ทางทันตกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สาหร่าย เล็กชะอุ่ม . "การพัฒนาต้นกำเนิดกกระตุ้นรังสีเอกซ์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ด้วยการเรืองรังสีเอกซ์แบบแจกแจงพลังงานโดยใช้หลอดรังสีเอกซ์ทางทันตกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
สาหร่าย เล็กชะอุ่ม . การพัฒนาต้นกำเนิดกกระตุ้นรังสีเอกซ์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ด้วยการเรืองรังสีเอกซ์แบบแจกแจงพลังงานโดยใช้หลอดรังสีเอกซ์ทางทันตกรรม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.