ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาปริมาณน้ำชนิดหนักที่มีความเข้มข้นต่ำโดยวิธีการส่งผ่านเอพิเทอร์มาลนิวตรอน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาปริมาณน้ำชนิดหนักที่มีความเข้มข้นต่ำโดยวิธีการส่งผ่านเอพิเทอร์มาลนิวตรอน
นักวิจัย : พรรัตน์ ศรีสวัสดิ์
คำค้น : HEAVY WATER , EPITHERMAL NEUTRON , NEUTRON
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538001303
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในการวิจัยนี้ ได้ศึกษาทดลองใช้วิธีการส่งผ่านเอพิเทอร์มาลนิวตรอน ในการหาความเข้มข้นของน้ำชนิดหนัก ในช่วงร้อยละ 0 ถึง10 โดยโมล ภาชนะบรรจุ ตัวอย่างได้ถูกออกแบบให้เอพิเทอร์มาลนิวตรอน ผ่านไปยังตัวอย่างได้จากเกือบทุกทิศทาง โดยมีหัววัดโบรอนไตรฟลูออไรด์อยู่ในแนวดิ่ง ตรงกลางภาชนะบรรจุตัวอย่าง และมีแผ่นแคดเมียมหนา 0.5 มม. กับ แผ่นยางโบรอนหนา 7.0 มม. หุ้มรอบภาชนะบรรจุตัวอย่างไว้เพื่อดูดกลืนเทอร์มาลนิวตรอนออกไปให้เหลือเพียงเอพิเทอร์มาลนิวตรอนผ่านไปถึงตัวอย่างในขณะทำการวัดรังสีเทอร์มาลนิวตรอนภาชนะบรรจุตัวอย่างน้ำชนิดหนักจะถูกจุ่มลงในถังน้ำ ที่มีต้นกำเนิดนิวตรอน พลูโตเนียม -238/เบริลเลียม ความแรง 1.85 x 10('11) เบคเคอเรล(5 คูรี) อยู่ที่ระดับลึก 10 ซม. ผลการวิจับพบว่า จำนวนนับเทอร์มาลนิวตรอนลดลง เมื่อความเข้มข้นของน้ำชนิดหนักเพิ่มขึ้นโดยมีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง จากการทดลองหาความเข้มข้นของน้ำชนิดหนัก ในตัวอย่าง 5 ตัวอย่าง พบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ ได้ทำการศึกษาผลของตำแหน่งต้นกำเนิดนิวตรอน และความหนาของแผ่นยางโบรอนต่อจำนวนนับเทอร์มาลนิวตรอน และความไวของเทคนิคนี้ด้วย

บรรณานุกรม :
พรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ . (2538). การหาปริมาณน้ำชนิดหนักที่มีความเข้มข้นต่ำโดยวิธีการส่งผ่านเอพิเทอร์มาลนิวตรอน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ . 2538. "การหาปริมาณน้ำชนิดหนักที่มีความเข้มข้นต่ำโดยวิธีการส่งผ่านเอพิเทอร์มาลนิวตรอน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ . "การหาปริมาณน้ำชนิดหนักที่มีความเข้มข้นต่ำโดยวิธีการส่งผ่านเอพิเทอร์มาลนิวตรอน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
พรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ . การหาปริมาณน้ำชนิดหนักที่มีความเข้มข้นต่ำโดยวิธีการส่งผ่านเอพิเทอร์มาลนิวตรอน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.