ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวัดความชื้นของแป้งมันสำปะหลังด้วยเทคนิคการส่งผ่านรังสีนิวตรอนเร็วโดยใช้ หัววัดแบบแก้วเรืองรังสี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวัดความชื้นของแป้งมันสำปะหลังด้วยเทคนิคการส่งผ่านรังสีนิวตรอนเร็วโดยใช้ หัววัดแบบแก้วเรืองรังสี
นักวิจัย : ประวิทย์ เจริญกิจสุพัฒน์
คำค้น : MOISTURE MEASUREMENT , FAST NEUTRON , Lin-GLASS SCINTILLATOR
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538001301
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ คือ การศึกษาการใช้เทคนิคการส่งผ่านนิวตรอน เร็วในการหาปริมาณความชื้นของแป้งน้ำมันสำปะหลัง ต้นกำเนิดรังสีนิวตรอนที่ใช้คืออะเมริเซียม-241/เบริลเลียม ความแรง 1.11 กิกะเบคเคอเรล (30 มิลลิคูรี)3 ตัว และใช้ซีเซียม-137 ความแรว 0.37 กิกะเบคเคอเรล (10 มิลลิคูรี) เป็น ต้นกำเนิดรังสีแกมมาพลังงาน 662 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ โดยใช้หัววัดแบบแก้วเรืองรังสี NE 905 ขนาด 2.54 ซม. x 1 ซม. วัดทั้งนิวตรอนและรังสีแกมมา หัววัดแก้วเรืองรังสีจะสอดอยู่ในแท่งโพลีเอทีลีนซึ่งถูกล้อมรอบด้วยแผ่นแคดเมียมและ โบรอน เพื่อให้วัดได้เฉพาะนิวตรอนเร็วเท่านั้น ซึ่งพบว่าหัววัดรังสีชนิดนี้สามารถวัดได้ทั้งนิวตรอนเร็วเร็วและรังสีแกมมาพลังงาน 662 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์พร้อมกันได้ไม่มีการรบกวนใดๆ ได้พบว่าอัตราส่วนการลดทอนรังสีนิวตรอนเร็วและรังสีแกมมาลดลงตามปริมาณความชื้นและความหนาในช่วง 0-15% โดยน้ำหนัก และ 0- 3.5 กรัมต่อตารางเซนติเมตรตามลำดับ และพบว่าสามารถหาปริมาณความชื้นของตัวอย่างได้เป็นที่น่าพอใจเมื่อตัวอย่างมีความหนาเท่ากับ หรือใกล้เคียงกับความหนาที่ใช้ปรับเทียบ นอกจากนี้ยังได้เสนอแนะวิธีปรับแก้ค่าความชื้นโดยใช้เทคนิครังสีแกมมาแต่ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมก่อนนำไปใช้จริง

บรรณานุกรม :
ประวิทย์ เจริญกิจสุพัฒน์ . (2538). การวัดความชื้นของแป้งมันสำปะหลังด้วยเทคนิคการส่งผ่านรังสีนิวตรอนเร็วโดยใช้ หัววัดแบบแก้วเรืองรังสี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประวิทย์ เจริญกิจสุพัฒน์ . 2538. "การวัดความชื้นของแป้งมันสำปะหลังด้วยเทคนิคการส่งผ่านรังสีนิวตรอนเร็วโดยใช้ หัววัดแบบแก้วเรืองรังสี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประวิทย์ เจริญกิจสุพัฒน์ . "การวัดความชื้นของแป้งมันสำปะหลังด้วยเทคนิคการส่งผ่านรังสีนิวตรอนเร็วโดยใช้ หัววัดแบบแก้วเรืองรังสี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ประวิทย์ เจริญกิจสุพัฒน์ . การวัดความชื้นของแป้งมันสำปะหลังด้วยเทคนิคการส่งผ่านรังสีนิวตรอนเร็วโดยใช้ หัววัดแบบแก้วเรืองรังสี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.