ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบการเดินเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการเดินเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
นักวิจัย : กรกนก วงศ์ตระกูล
คำค้น : WORKFLOW
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538001279
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการเดินเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย 4 ระบบงานย่อยได้แก่ ระบบหนังสือเวียน ระบบการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท ระบบการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ และระบบการสอบวิทยานิพนธ์ การออกแบบจะเป็นลักษณะ การเดินเอกสารระ บบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนั้น ผู้ใช้สามารถรับข่าวสาร, หมายเหตุ และอื่น ๆภายใต้ทางเดินอัตโนมัติ ที่ได้กำหนดไว้ การพัฒนาระบบการเดินเอกสารใช้ฐานข้อมูลการสอบถามแบบโครงสร้างของแม่ข่าย ปฏิบัติการบนระบบเครือข่าย มีระบบปฏิบัติการ คือวินโดวส์ เอ็นที ข้อมูลที่ออกแบบประกอบด้วย 4 ตาราง ใช้แอ็คชั่นเวิร์กโฟลว์ เป็นซอร์ฟแวร์ในการพัฒนา ซึ่งสนับสนุนลักษณะของ การเดินเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ขั้นตอนของ การวิเคราะห์จนกระทั่งการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ และการเข้าถึงฐานข้อมูลระบบที่พัฒนาดังกล่าว จะช่วยให้การเดินเอกสารรวดเร็ว, ลดปริมาณเอกสาร,ลดการสูญหายของเอกสาร และช่วยติดตามเอกสาร ก่อให้เกิดผลดีต่อ การทำงานทางด้านเอกสาร ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

บรรณานุกรม :
กรกนก วงศ์ตระกูล . (2538). การพัฒนาระบบการเดินเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กรกนก วงศ์ตระกูล . 2538. "การพัฒนาระบบการเดินเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กรกนก วงศ์ตระกูล . "การพัฒนาระบบการเดินเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
กรกนก วงศ์ตระกูล . การพัฒนาระบบการเดินเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.