ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการค้นหาและประมาณค่าสมบัติของแก๊สและของเหลว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการค้นหาและประมาณค่าสมบัติของแก๊สและของเหลว
นักวิจัย : ธนิต สวัสดิ์เสวี
คำค้น : PROPERTIES OF GASES AND LIQUIDS , DATABASE SYSTEM
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538001185
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้คือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการค้นหาและ ประมาณค่าสมบัติของแก๊สและของเหลว โปรแกรมนี้สามารถทำงานได้บนวินโดวส์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โปรแกรมประกอบด้วยสารจำนวน 150 สารใน ข้อมูล แบบจำลองฐานข้อมูลแบบรีเลชันนอล (relational database model)ถูกนำมาใช้เพื่อเก็บข้อมูลเพราะโครงสร้างของแบบจำลองไม่ซับซ้อนและเข้าถึง ฐานข้อมูลได้ง่าย โปรแกรมออกแบบมาสำหรับเชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่นที่พัฒนาขึ้นมาด้วยภาษาซีพลัสพลัส (C++ langage) หลักการโปรแกรมแบบเน้นวัตถุถูกนำมาใช้กับโปรแกรมดังนั้นโปรแกรมจึงสามารถเชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่นได้ง่ายสมการของซอฟว์-เรดลิก-ควอง (Soave-Redlich-Kwong equation) และสมการของเพ็ง-โรบินสัน (Peng-Robinson equation) นำมาใช้เพื่อทำนายสมบัติของแก๊สและของเหลวเพราะสมการเหล่านี้สามารถใช้ได้ในสภาวะที่กว้าง ผลการทำนายเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับผลจาก ไฮซิม (HYSIM) และข้อมูลอ้างอิง (reference data) แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมสามารถทำนายสมบัติของสารได้อย่างถูกต้อง เปอร์เซ็นต์ส่วนเบี่ยงเบนเป็นดังนี้ ความดันไอมีส่วนเบี่ยงเบนน้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ ความร้อนของกระบวนการระเหยส่วนเบี่ยงเบนน้อยกว่า 7 เปอร์เซ็นต์ คอมเพรสซิบิลิตีแฟกเตอร์ (compressibilityfactor) มีส่วนเบี่ยงเบนน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตรต่อโมลมีส่วนเบี่ยงเบนน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ การเปลี่ยนแปลงของเอนทัลปี (enthalpychanges) และการเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปี (entropy changes) มีส่วนเบี่ยงเบนน้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ สัมประสิทธิ์ฟูกาซิตี (fugacitycoefficient) มีส่วนเบี่ยงเบนน้อยกว่า 4.5 เปอร์เซ็นต์ สมดุลระหว่างไอและของเหลว มีส่วนเบี่ยงเบนน้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ความหนืดของของเหลวมีส่วนเบี่ยงเบนน้อยกว่า 8 เปอร์เซ็นต์

บรรณานุกรม :
ธนิต สวัสดิ์เสวี . (2538). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการค้นหาและประมาณค่าสมบัติของแก๊สและของเหลว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธนิต สวัสดิ์เสวี . 2538. "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการค้นหาและประมาณค่าสมบัติของแก๊สและของเหลว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธนิต สวัสดิ์เสวี . "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการค้นหาและประมาณค่าสมบัติของแก๊สและของเหลว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ธนิต สวัสดิ์เสวี . การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการค้นหาและประมาณค่าสมบัติของแก๊สและของเหลว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.