ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายตัวจองผงสีในโพลิสไตรีนเมื่อใช้เครื่องนวด ผสมชนิดสกรูแฝดแบบต่อเนื่อง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายตัวจองผงสีในโพลิสไตรีนเมื่อใช้เครื่องนวด ผสมชนิดสกรูแฝดแบบต่อเนื่อง
นักวิจัย : เนาว์รัตน์ พึ่งชื่น
คำค้น : DISPERSION , KNEADER , POLYSTYRENE , PIGMENTS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538001178
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิทยานิพนธ์นี้ศึกษาถึงปัจจัยหลักต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการกระจายตัวของผงสีในโพลิสไตรีนเมื่อใช้เครื่องนวดผสมแบบต่อเนื่อง ปัจจัยที่ศึกษาได้แก่ อุณหภูมิที่ใช้ในการนวดผสม, ความเร็วในการหมุนของสกรูแฝด(Twin Screw) และอัตรากป้อนของของผสมระหว่างโพลิเมอร์และผงสีเพื่อหาภาวะการทำงานที่เหมาะสมของเครื่องนวดผสมแบบต่อเนื่องนี้ ทั้งนี้ในการวิเคราะห์หาระดับการกระจายตัวของผงสีนั้นจะประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ตามหลักการของเรขาคณิตแฟรคตัล (Fractal geometry) โพลิเมอร์ที่ใช้ในการทดลองนี้คือโพลิสไตรีน และผงสีที่ใช้คือเหล็กออกไซด์ และคาร์บอนดำซึ่งเป็นผงสีอนินทรีย์และอินทรีย์ ตามลำดับ นอกจากการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังได้ศึกษาวิธีการจำลองและการประเมินระดับการกระจายตัวของสีผงสำหรับกรณีการกระจายตัวในอุดมคติสองกรณี (แบบสม่ำเสมอ และแบบนอร์มัล) โดยการใช้ค่ามิติแฟรคตัลในการประเมินผล จากการทดลองพบว่าเมื่ออุณหภูมิของการนวดผสมเพิ่มสูงขึ้นในช่วง 170ถึง 210 องศาเซลเซียส ผงสีจะมีแนวโน้มกระจายตัวได้ดีขึ้น เมื่อความเร็วในการหมุนของสกรูสูงขึ้น จะทำให้ผงสีสามารถกระจายตัวในของผสมได้ดีขึ้นอย่างเด่นชัดเนื่องจากการที่สกรูหมุนเร็วขึ้นเป็นการเพิ่มแรงเฉือนให้กับของผสม ทำให้สีผงเกิดการแตกตัวและกระจายตัวในของผสมได้ดีขึ้น ส่วนผลของอัตราป้อนนั้นพบว่าเมื่ออัตราการป้อนช้าลง การกระจายตัวของผงสีจะสูงขึ้นทั้งนี้ผงสีทั้งสองชนิดต่างให้ผลในทำนองเดียวกัน แต่ค่ามิติแฟรคตัลของกรณีที่ใช้ผงสีคาร์บอนดำจะสูงกว่าเพราะมีจำนวนอนุภาคในตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์ผลมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับผลที่ได้จากการจำลองกรณีอุดมคติ (การทดลองด้วยคอมพิวเตอร์) อนึ่งเมื่อทำการนอร์มัลไลซ์ค่ามิติแฟรคทัลที่ได้จากการทดลองด้วยผลที่ได้จากการจำลอง ก็พบว่าผงสีคาร์บอนดำยังคงมีดัชนีที่สูงกว่าที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากสมบัติเฉพาะของผงสี กล่าวคือผงคาร์บอนดำ ซึ่งเป็นสารอินทรีย์มีคุณสมบัติเข้ากันกับโพลิสไตรีนได้ดีกว่ากรณีของเหล็กออกไซด์ซึ่งเป็นสารอนินทรีย์

บรรณานุกรม :
เนาว์รัตน์ พึ่งชื่น . (2538). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายตัวจองผงสีในโพลิสไตรีนเมื่อใช้เครื่องนวด ผสมชนิดสกรูแฝดแบบต่อเนื่อง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เนาว์รัตน์ พึ่งชื่น . 2538. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายตัวจองผงสีในโพลิสไตรีนเมื่อใช้เครื่องนวด ผสมชนิดสกรูแฝดแบบต่อเนื่อง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เนาว์รัตน์ พึ่งชื่น . "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายตัวจองผงสีในโพลิสไตรีนเมื่อใช้เครื่องนวด ผสมชนิดสกรูแฝดแบบต่อเนื่อง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
เนาว์รัตน์ พึ่งชื่น . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายตัวจองผงสีในโพลิสไตรีนเมื่อใช้เครื่องนวด ผสมชนิดสกรูแฝดแบบต่อเนื่อง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.