ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์โครงเหล็กข้อแข็งด้วยวิธีอีลาสติก-พลาสติกโดยพิจารณาผลของ P-(...) และการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์โครงเหล็กข้อแข็งด้วยวิธีอีลาสติก-พลาสติกโดยพิจารณาผลของ P-(...) และการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
นักวิจัย : ทรงพล วงศ์สกุลวิวัฒน์
คำค้น : ELASTIC-PLASTIC , STEEL RIGID FRAMES , P-(...)JOINT PANEL , DEFORMATION EFFECTS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538001060
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ได้เสนอหลักการวิเคราะห์หาผลการตอบสนองของโครงสร้างด้วย วิธีอีลาสติก-พลาสติกของโครงเหล็กข้อแข็ง โดยพิจารณาผลของ P-(...) การย้อน กลับของแรงดัด ณ จุดหมุนพลาสติก และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างด้วยการเฉือนของชิ้น ส่วนข้อต่อร่วมกับการวิเคราะห์อันดับแรกซึ่งพิจารณาผลกระทบของแรงในแนวแกน ของชิ้นส่วนที่มีต่อกำลังของแรงดัดพลาสติกและเสถียรภาพในระนาบส่วนวิธีการที่นำ เสนอเทียบได้ว่าเป็นการวิเคราะห์อีลาสติก-พลาสติกอันดับสองอย่างง่าย ซึ่งคำนึงถึง ผลของแรงในแนวแกนที่มีต่อสติฟเนสทางการดัดของชิ้นส่วน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การวิเคราะห์โครงเหล็กข้อแข็งด้วยหลักการที่เสนอ สามารถนำไปใช้ในการคำนวณหาความหนาที่เหมาะสมของชิ้นส่วนข้อต่อของ โครงสร้างหรือจะพิจารณาเสริมความหนาของชิ้นส่วนข้อต่อเฉพาะบางจุดเท่าที่จำเป็น โดยที่ทำให้พฤติกรรมของโครงสร้างมีผลลัพธ์ใกล้เคียงกับการวิเคราะห์ด้วยวิธีอีลาสติก-พลาสติกอันดับสองทั้งกำลังประลัย การเปลี่ยนตำแหน่งตามแนวราบ และ จำนวนจุด หมุนพลาสติก

บรรณานุกรม :
ทรงพล วงศ์สกุลวิวัฒน์ . (2538). การวิเคราะห์โครงเหล็กข้อแข็งด้วยวิธีอีลาสติก-พลาสติกโดยพิจารณาผลของ P-(...) และการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ทรงพล วงศ์สกุลวิวัฒน์ . 2538. "การวิเคราะห์โครงเหล็กข้อแข็งด้วยวิธีอีลาสติก-พลาสติกโดยพิจารณาผลของ P-(...) และการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ทรงพล วงศ์สกุลวิวัฒน์ . "การวิเคราะห์โครงเหล็กข้อแข็งด้วยวิธีอีลาสติก-พลาสติกโดยพิจารณาผลของ P-(...) และการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ทรงพล วงศ์สกุลวิวัฒน์ . การวิเคราะห์โครงเหล็กข้อแข็งด้วยวิธีอีลาสติก-พลาสติกโดยพิจารณาผลของ P-(...) และการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.