ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยทางคลีนิกและสังคมของมารดาที่คลอดโดยการผ่าท้องทำคลอด ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยทางคลีนิกและสังคมของมารดาที่คลอดโดยการผ่าท้องทำคลอด ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
นักวิจัย : กนิษฐา เลาหัตถพงษ์ภูริ
คำค้น : CLINICAL AND SOCIAL FACTORS , CESAREAN SECTION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000960
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราอุบัติการณ์ของการผ่าท้องทำคลอดในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี พ.ศ. 2538 ปัจจัยทางคลีนิกและสังคมของมารดาที่คลอดโดยการผ่าท้องทำคลอด ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่าง 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2538 เฉพาะมารดาประเภทสามัญที่คลอดโดยการผ่าท้องทำคลอดเปรียบเทียบกับมารดาประเภทสามัญที่คลอดทางช่องคลอด ในระยะเวลาเดียวกัน จำนวนอย่างละ 230 คน ผลการศึกษาพบว่า อัตราอุบัติการณ์ของการผ่าท้องทำคลอด ปี พ.ศ. 2538 มารดาประเภทสามัญเท่ากับ 19.7 ต่อมารดาคลอด 100 คน เฉพาะมารดาประเภทพิเศษ เท่ากับ 56.1 ต่อมารดาคลอด 100 คน อัตราอุบัติการณ์รวมของของทั้งสองประเภท เท่ากับ 29.8 ต่อมารดาคลอด 100 คน ปัจจัยทางคลีนิก พบว่า มารดาที่คลอดโดยการผ่าท้องทำคลอดมีการศึกษาสูงกว่า รายได้ภายในครอบครัว มากกว่า และมีอาชีพ หรือสามีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจมากกว่ามารดาที่คลอดทางช่องคลอด

บรรณานุกรม :
กนิษฐา เลาหัตถพงษ์ภูริ . (2538). ปัจจัยทางคลีนิกและสังคมของมารดาที่คลอดโดยการผ่าท้องทำคลอด ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กนิษฐา เลาหัตถพงษ์ภูริ . 2538. "ปัจจัยทางคลีนิกและสังคมของมารดาที่คลอดโดยการผ่าท้องทำคลอด ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กนิษฐา เลาหัตถพงษ์ภูริ . "ปัจจัยทางคลีนิกและสังคมของมารดาที่คลอดโดยการผ่าท้องทำคลอด ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
กนิษฐา เลาหัตถพงษ์ภูริ . ปัจจัยทางคลีนิกและสังคมของมารดาที่คลอดโดยการผ่าท้องทำคลอด ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.