ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องดื่มสมุนไพรจากตะไคร้ Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องดื่มสมุนไพรจากตะไคร้ Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.
นักวิจัย : บุษกร ทองใบ
คำค้น : HERBAL DRINK , CYMBOPOGON CITRATUS (DC.) STAPF. , LEMONGRASS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000471
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ ของสาร citral น้ำตะไคร้คั้น และสารสกัดจากตะไคร้การยับยี้งการเจริญของจุลินทรีย์ สูตรและกรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรจากตะไคร้ และอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ ผลการทดลองพบว่าสาร citral สามารพยับยั้งการเจริญของStaphylococcus aureus, Bacillus subtilis และ Escherichia coli ได้ดีตามลำดับ และเมื่อศึกษาประสิทธิภาพของน้ำตะไคร้คั้น และสารสกัดจากตะไคร้โดย n-pentane ในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ พบว่าสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียแกรมบวก ได้แก่ Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis และ Klebsiella pneumoniae ในการศึกษาสูตรและกรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรจากตะไคร้ที่เหมาะสม พบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมของตะไคร้คือใช้ลำต้น 80 กรัมและใบ 20 กรัม ต่อน้ำ 1 ลิตร ภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ำตะไคร้คือ 954 องศาเซลเซียส ต้มเป็นเวลา 5 นาทีนำมาปรับรสชาติด้วยน้ำตาลซูโครสซึ่งปริมาณน้ำตาลซูโครสที่เหมาะสมคือร้อยละ12 w/v ในการศึกษาชนิดของสารที่เหมาะสมในการปรับ pH ของผลิตภัณฑ์ให้มีpH ต่ำกว่า 4.6 พบว่า phosphoric acid เหมาะสมที่สุด แต่อย่างไรก็ตามผู้บริโภคยอมรีบผลิตภัฒฑ์ที่ไม่มีการปรับ pH(pH 6.4) มากกว่า นอกจากนี้การให้ความร้อนสูงในการฆ่าเชื้อในผลิตภัณฑ์จะทำให้สีของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค จึงศึกษาภาวะที่เหมาะสมใยนการพาสเจอร์ไรซ์ผลิตภัณฑ์ พบว่าภาวะที่เหมาะสมในการพาสเจอร์ไรซ์คือ 70 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 นาที โดยพิจารณา จากผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส ปริมาณจุลินทรีย์และปริมาณ citral ที่เหลืออยู่ จากการศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ที่เก็บที่ 4.10 องศาเซลเซียส พบว่ามีอายุการเก็บ 21 วัน โดยยังมีคุณภาพทางเคมีจุลินทรีย์และทางประสาทสัมผัสอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้

บรรณานุกรม :
บุษกร ทองใบ . (2538). เครื่องดื่มสมุนไพรจากตะไคร้ Cymbopogon citratus (DC.) Stapf..
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บุษกร ทองใบ . 2538. "เครื่องดื่มสมุนไพรจากตะไคร้ Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บุษกร ทองใบ . "เครื่องดื่มสมุนไพรจากตะไคร้ Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
บุษกร ทองใบ . เครื่องดื่มสมุนไพรจากตะไคร้ Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.