ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินในประเทศไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินในประเทศไทย
นักวิจัย : พัชรา พัชราวนิช
คำค้น : อสังหาริมทรัพย์ , บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน , การประเมินราคา
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 22, 82 (เม.ย.-มิ.ย. 2542) 55-64 , 0125-233x , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/877
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชรา พัชราวนิช . (2542). บทบาทของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
พัชรา พัชราวนิช . 2542. "บทบาทของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
พัชรา พัชราวนิช . "บทบาทของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2542. Print.
พัชรา พัชราวนิช . บทบาทของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2542.