ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมและการศึกษาลักษณะเฉพาะทางไฟฟ้าของฟิล์มบางคอปเปอร์-อินเดียมไดซีลีไนด์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมและการศึกษาลักษณะเฉพาะทางไฟฟ้าของฟิล์มบางคอปเปอร์-อินเดียมไดซีลีไนด์
นักวิจัย : ชาญวิทย์ จิตยุทธการ
คำค้น : CUINSE(,2) , THIN FILMS , EVAPORATION , RESISTIVITY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000946
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ฟิล์มบาง CuInSe(,2) บนกระจกได้เตรียมขึ้นโดย 2 วิธีการที่คล้ายคลึงกัน วิธีแรกเป็นการระเหย CuInSe(,2) ภายใต้สุญญากาศแบบไม่ปรับอุณหภูมิของแผ่นรองรับ ตามด้วยการแอนนีลภายใต้บรรยากาศของซีลีเนียมในภาชนะสแตนเลสทั้งแบบมีกาซอาร์กอนและไม่มี ที่อุณหภูมิต่าง ๆ วิธีที่สองเป็นการระเหย CuInSe(,2) และซีลีเนียมภายใต้สุญญากาศแบบมีการปรับอุณหภูมิของแผ่นรองรับที่อุณหภูมิต่าง ๆ กัน จากผลการตรวจสอบโครงสร้างผลึกของฟิล์มบางด้วยวิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ พบว่ามีโครงสร้างผลึกแบบชาลโคไพไรห์ โดยฟิล์มบางที่เตรียมได้จากวิธีแรกมีการลอกของเนื้อฟิล์มส่วนวิธีที่สองได้ฟิล์มบางที่มีผิวเรียบและมีค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงมากกว่า 10('5) cm('-1) ขนาดของช่องว่างแถบพลังงานมีค่าประมาณ 1.01 eV.ฟิล์มบาง CuInSe(,2) สามารถเตรียมให้มีชนิดการนำไฟฟ้าเป็นแบบเอ็นหรือแบบพี ได้จากวิธีที่สองด้วยการปรับอุณหภูมิของแผ่นรองรับที่อุณหภูมิต่าง ๆ และอัตราการเคลือบของซีลีเนียม

บรรณานุกรม :
ชาญวิทย์ จิตยุทธการ . (2537). การเตรียมและการศึกษาลักษณะเฉพาะทางไฟฟ้าของฟิล์มบางคอปเปอร์-อินเดียมไดซีลีไนด์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชาญวิทย์ จิตยุทธการ . 2537. "การเตรียมและการศึกษาลักษณะเฉพาะทางไฟฟ้าของฟิล์มบางคอปเปอร์-อินเดียมไดซีลีไนด์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชาญวิทย์ จิตยุทธการ . "การเตรียมและการศึกษาลักษณะเฉพาะทางไฟฟ้าของฟิล์มบางคอปเปอร์-อินเดียมไดซีลีไนด์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
ชาญวิทย์ จิตยุทธการ . การเตรียมและการศึกษาลักษณะเฉพาะทางไฟฟ้าของฟิล์มบางคอปเปอร์-อินเดียมไดซีลีไนด์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.