ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารกลยุทธ์การแข่งขันและการปรับตัวสำหรับธุรกิจ SMEs

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารกลยุทธ์การแข่งขันและการปรับตัวสำหรับธุรกิจ SMEs
นักวิจัย : ไว จามรมาน , สุพานี สฤษฎ์วานิช, ผู้เรียบเรียง
คำค้น : การวางแผนเชิงกลยุทธ์ , ธุรกิจขนาดย่อม , การพัฒนาอุตสาหกรรม
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 23,86 (เม.ย.-มิ.ย. 2543) 10-15 , 0125-233X , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/859
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไว จามรมาน , สุพานี สฤษฎ์วานิช, ผู้เรียบเรียง . (2543). การบริหารกลยุทธ์การแข่งขันและการปรับตัวสำหรับธุรกิจ SMEs.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ไว จามรมาน , สุพานี สฤษฎ์วานิช, ผู้เรียบเรียง . 2543. "การบริหารกลยุทธ์การแข่งขันและการปรับตัวสำหรับธุรกิจ SMEs".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ไว จามรมาน , สุพานี สฤษฎ์วานิช, ผู้เรียบเรียง . "การบริหารกลยุทธ์การแข่งขันและการปรับตัวสำหรับธุรกิจ SMEs."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2543. Print.
ไว จามรมาน , สุพานี สฤษฎ์วานิช, ผู้เรียบเรียง . การบริหารกลยุทธ์การแข่งขันและการปรับตัวสำหรับธุรกิจ SMEs. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2543.