ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาทางพฤกษเคมีของต้นกลอนคู่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาทางพฤกษเคมีของต้นกลอนคู่
นักวิจัย : สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์
คำค้น : PYCNARRHENA LUCIDA (TEIJSM.&BINN.) BISBENZYLISOQUINOLINEALKALOIDS , CHEMICAL CONSTITUENTS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000815
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โดยวิธีทางรงคเลขและการตกผลึก สามารถแยกสารประกอบ 5ชนิด จากสิ่งสกัดในเอธานอลของต้นกลอนคู่ Pycnarrhena lucida(Teijsm. &Binn.)Miq. ได้อัลคาลอยด์ในกลุ่ม bisbenzylisoquinoline4 ชนิดคือ obamegine, berbamine, limacine และ thalrugosine,และ สเดียรอยด์ คือ -sitosterol การพิสูจน์เอกลักษณ์และสูตรโครงสร้างทางเคมีของสารทั้ง 5 ชนิดนี้ พิสูจน์โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากสเปคตรัมของ UV, IR, MSและNMR ร่วมกับการเปรียบเทียบข้อมูลของสารที่พบสูตรโครงสร้างแล้ว สารเคมีดังกล่าวยังไม่เคยมีรายงานว่าพบในพืชชนิดนี้มาก่อน

บรรณานุกรม :
สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ . (2537). การศึกษาทางพฤกษเคมีของต้นกลอนคู่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ . 2537. "การศึกษาทางพฤกษเคมีของต้นกลอนคู่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ . "การศึกษาทางพฤกษเคมีของต้นกลอนคู่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ . การศึกษาทางพฤกษเคมีของต้นกลอนคู่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.