ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบจากการทรุดตัวของแผ่นดินในกรุงเทพมหานครต่อราคาประเมินที่ดิน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบจากการทรุดตัวของแผ่นดินในกรุงเทพมหานครต่อราคาประเมินที่ดิน
นักวิจัย : พิษณุ ผุงประเสริฐยิ่ง
คำค้น : อสังหาริมทรัพย์ , การประเมินราคา
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 23, 86 (เม.ย.-มิ.ย. 2543) 49-60 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/854
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิษณุ ผุงประเสริฐยิ่ง . (2543). ผลกระทบจากการทรุดตัวของแผ่นดินในกรุงเทพมหานครต่อราคาประเมินที่ดิน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
พิษณุ ผุงประเสริฐยิ่ง . 2543. "ผลกระทบจากการทรุดตัวของแผ่นดินในกรุงเทพมหานครต่อราคาประเมินที่ดิน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
พิษณุ ผุงประเสริฐยิ่ง . "ผลกระทบจากการทรุดตัวของแผ่นดินในกรุงเทพมหานครต่อราคาประเมินที่ดิน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2543. Print.
พิษณุ ผุงประเสริฐยิ่ง . ผลกระทบจากการทรุดตัวของแผ่นดินในกรุงเทพมหานครต่อราคาประเมินที่ดิน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2543.