ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาปริมาณไฮโดรเจนการวัดรังสีพรอมต์แกมมาพลังงาน 2.223 MeVจาก ปฏิกิริยา ('1)H (N,...)('2)H

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาปริมาณไฮโดรเจนการวัดรังสีพรอมต์แกมมาพลังงาน 2.223 MeVจาก ปฏิกิริยา ('1)H (N,...)('2)H
นักวิจัย : กำธร สุนทรปกาสิต
คำค้น : GRAPHITE MODERATOR , HYDROGEN , NEUTRON CAPTURE , PROMPTGAMMA-RAY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000654
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้เป็นการทดลองหาปริมาณไฮโดรเจนในตัวอย่างของเหลว โดยการวัดรังสีพรอมต์แกมมาพลังงาน 2.223 เมกะอิเล็กครอนโวลต์จากไฮ โดรเจน นิวตรอนเร็วจากต้นกำเนิดรังสีนิวครอนชนิดอะเมริเซียม-เบริลเลียมความแรง 3.33 กิกะเบคเคอเรล (90 มิลลิคูรี) ถูกหน่วงพลังงานโดยใช้กราไฟต์เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนของไฮโดรเจนจากตัวหน่วงนิวตรอนที่เป็นสารประกอบไฮโดรเจน โดยมีหัววัดรังสีโซเดียมไอโอไดด์ (ทัลเลียม) ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้วสำหรับวัดรังสีแกมมา ได้ทำการศึกษาผลของตำแหน่งต้นกำเนินรังสี ตำแหน่งของหัววัดรังสี ปริมาตรของตัวอย่าง และขนาดของภาชนะใส่ตัวอย่างต่อความเข้มรังสีแกมมา ตัวอย่างของเหลวที่นำมาทดสอบในการวิจัยนี้ เช่น น้ำชนิดหนักไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สารละลายแอมโมเนีย และน้ำมันพาราฟิน ขีดจำกัดในการวัดปริมาณไฮโดรเจนในน้ำชนิดหนักและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ มีค่าเท่ากับร้อยละ 0.383 และ 0.234 โดยโมล ตามลำดับ สำหรับเวลาในการนับรังสี5000 วินาที นอกจากนี้ได้ทดลองวัดรังสีพรอมต์แกมมาจากตัวอย่างถ่านหินที่บดแล้วจำนวน 3 ตัวอย่าง ซึ่งมีปริมาณไฮโดรเจนประมาณร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก และพบว่าสามารถเห็นพีครังสีแกมมาพลังงาน 2.223 เมกะอิเล็กครอนโวลต์ได้ชัดเจนภายหลังการการหักลบแบคกราวน์ออกแล้ว ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการใช้วิธีนี้สำหรับการหาปริมาณไฮโดรเจนในสารประกอบไฮโดรเจนโดยไม่ทำลายตัวอย่าง และให้ผลได้รวดเร็ว

บรรณานุกรม :
กำธร สุนทรปกาสิต . (2537). การหาปริมาณไฮโดรเจนการวัดรังสีพรอมต์แกมมาพลังงาน 2.223 MeVจาก ปฏิกิริยา ('1)H (N,...)('2)H.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กำธร สุนทรปกาสิต . 2537. "การหาปริมาณไฮโดรเจนการวัดรังสีพรอมต์แกมมาพลังงาน 2.223 MeVจาก ปฏิกิริยา ('1)H (N,...)('2)H".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กำธร สุนทรปกาสิต . "การหาปริมาณไฮโดรเจนการวัดรังสีพรอมต์แกมมาพลังงาน 2.223 MeVจาก ปฏิกิริยา ('1)H (N,...)('2)H."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
กำธร สุนทรปกาสิต . การหาปริมาณไฮโดรเจนการวัดรังสีพรอมต์แกมมาพลังงาน 2.223 MeVจาก ปฏิกิริยา ('1)H (N,...)('2)H. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.