ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งานวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้เครื่องมือ การพัฒนาการประมวลภาษา ภายใต้ระบบยูนิกซ์ เพื่อการสร้างซอฟท์แวร์วิเคราะห์ไวยากรณ์ภาษาไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : งานวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้เครื่องมือ การพัฒนาการประมวลภาษา ภายใต้ระบบยูนิกซ์ เพื่อการสร้างซอฟท์แวร์วิเคราะห์ไวยากรณ์ภาษาไทย , ปี 2533 ใช้ชื่อเรื่อง: การสร้างซอฟ์ทแวร์วิเคราะห์ไวยากรณ์ไทยภายใต้ระบบยูนิกซ์
นักวิจัย : ดวงแก้ว สวามิภักดิ์
คำค้น : คอมพิวเตอร์ , ภาษาคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/819
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดวงแก้ว สวามิภักดิ์ . (2531). งานวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้เครื่องมือ การพัฒนาการประมวลภาษา ภายใต้ระบบยูนิกซ์ เพื่อการสร้างซอฟท์แวร์วิเคราะห์ไวยากรณ์ภาษาไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ดวงแก้ว สวามิภักดิ์ . 2531. "งานวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้เครื่องมือ การพัฒนาการประมวลภาษา ภายใต้ระบบยูนิกซ์ เพื่อการสร้างซอฟท์แวร์วิเคราะห์ไวยากรณ์ภาษาไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ดวงแก้ว สวามิภักดิ์ . "งานวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้เครื่องมือ การพัฒนาการประมวลภาษา ภายใต้ระบบยูนิกซ์ เพื่อการสร้างซอฟท์แวร์วิเคราะห์ไวยากรณ์ภาษาไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2531. Print.
ดวงแก้ว สวามิภักดิ์ . งานวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้เครื่องมือ การพัฒนาการประมวลภาษา ภายใต้ระบบยูนิกซ์ เพื่อการสร้างซอฟท์แวร์วิเคราะห์ไวยากรณ์ภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2531.